Meni

Ochrana osobných údajov

Vitajte na webových stránkach hipp.sk. Ďakujeme vám za záujem o našu spoločnosť a produkty. Ochrana vašich súkromných údajov je pre nás samozrejmosťou. Preto vás chceme nižšie informovať o tom, akým spôsobom sú v našej firme HiPP vaše osobné údaje spracovávané. Webové stránky hipp.sk sú ponukou spoločnosti HiPP GmbH & Co. Vertrieb KG, Pfaffenhofen (ďalej iba HiPP).

HiPP zhromažďuje, ukladá a spracováva vaše osobné údaje iba vtedy, ak je to povolené na základe zákonných predpisov alebo ak ste k tomu dali váš súhlas. Údaje nie sú odovzdávané tretím subjektom. Informácie o osobných údajoch, ktoré o vás HiPP uchováva, získate cez kontaktnú adresu uvedenú v sekcii “Kontakt”.

Zhromažďované informácie slúžia na ponuku relevantných informácií o výžive, starostlivosti a vývoji vášho dieťaťa, ďalej na ponuku a predstavenie produktov a služieb spoločnosti. Pre bližšie oboznámenie sa s právami týkajúcimi sa ochrany vašich osobných údajov (právo na opravu údajov, obmedzenie spracovania, prístup k dátam) pokračujte TU 

1. Spracovanie údajov

Údaje získavame dvojakým spôsobom, buď nám ich poskytnete alebo ich zhromažďujeme, keď využívate naše služby.

1.1 Údaje, ktoré nám poskytnete

Naše webové stránky môžete spravidla využívať aj bez toho, aby ste nám priamo poskytli osobné informácie. Pri niektorých službách, ako je napríklad Môj BabyClub alebo odber newsletterov HiPP, sa pýtame na osobné údaje. K nim okrem iného patrí vaše meno, e-mailová a dátum narodenia dieťaťa, aby bolo možné realizovať určitú službu rýchlo a jednoducho, alebo bolo možné niektorú službu vôbec ponúknuť. Detailné informácie k všetkým službám, ktoré ponúkame na webových stránkach, nájdete nižšie v bode 2 tohto Vyhlásenia o ochrane osobných údajov alebo TU 

1.2 Údaje, ktoré zhromažďujeme, keď používate naše služby

Niektoré údaje získavame, už keď navštívite naše webové stránky.

1.2.1 Protokolové data

K automaticky získavaným údajom patria protokolové dáta webového servera. Pri každom vašom prístupe na nejakú stránku z našej ponuky a pri každom vyvolaní súboru sa do protokolového súboru na našom serveri ukladajú prístupové údaje k tomuto procesu. Každý dátový záznam sa skladá zo:

  • stránky, z ktorej bola zadaná požiadavka na zobrazenie novej stránky alebo súboru
  • názvu vyvolaného súboru alebo stránky
  • dátumu a presného času požiadavky, či bola požiadavka úspešná a aké bolo vyťaženie servera v čase odosielania požiadavky
  • množstva prenášaných dát
  • IP adresy, ktorú vám priradil poskytovateľ internetového pripojenia
  • prihlasovacích údajov pre zodpovedajúcu internetovú službu (ak sa prihlásite pomocou užívateľského účtu)
  • client detection (rozpoznanie klienta) (mobil, desktop, atď.)
  • user agent

Tieto uložené dáta sa používajú výhradne anonymne na štatistické účely.

1.2.2 Cookies

Cookies sú malé súbory údajov, ktoré obsahujú reťazec znakov, v ktorom sú uložené určité otvorené alebo zašifrované informácie. Cookies sú posielané zo servera do vášho počítača, kde sa ukladajú. Slúžia predovšetkým na identifikáciu počítača, z ktorého bola odoslaná požiadavka na zobrazenie určitej stránky. Ak sa prihlásite na nejakú webovú stránku, potom cookies slúžia na to, aby serveru oznámili informáciu o prihlásení a overili oprávnenie k prístupu na požadovanú stránku. Každé cookies má dátum exspirácie, po ktorom už viac neplatia. Prostredníctvom cookies je možné sledovať cestu užívateľa po rôznych internetových stránkach a tiež po rôznych weboch. Pomocou cookies je možné zlepšiť komunikáciu medzi našim serverom a vašim počítačom a vďaka nim je používanie našich webových stránok komfortnejšie. Cookies môžu pochádzať nielen od prevádzkovateľa webových stránok, ale aj od tretích subjektov. Tieto tretie subjekty majú možnosť prostredníctvom vášho vyhľadávača zobraziť tie cookies, ktoré sú vo vašom počítači, tieto cookies mazať alebo ich konfiguráciu nastaviť tak, že sa neukladajú všetky alebo sa neukladajú vôbec. Vezmite, prosím, na vedomie, že ak deaktivujete súhlas s použitím cookies, tak niektoré funkcie (ako napr. prihlásenie) nefungujú vôbec alebo fungujú nesprávne.

V súčasnosti používame na našich webových stránkach cookies na nasledujúce účely, ktoré zaisťujú správnu funkciu:

Názov Cookie Funkcia Cookie
etracker cookie Rozpoznanie opakovane sa vracajúcich návštevníkov; popis pod 1.2.3.
Session cookie (poznámka o dojčení) Zabráni tomu, aby sa počas návštevy webových stránok opakovane objavovala poznámka o dojčení.
Cookie note Tá si pamätá, keď užívateľ počas návštevy stránok nechce, aby sa na každej stránke opakovane objavovala cookie poznámka.

1.2.3 etracker

Na webových stránkach hipp.cz a súvisiacich podstránkach sa prostredníctvom technológií spoločnosti etracker GmbH („etracker“) zhromažďujú a ukladajú údaje s cieľom zlepšenia služieb našej internetovej ponuky. Z týchto údajov je možné vytvoriť užívateľské účty pod pseudonymom. Na to je možné použiť práve cookies. V prípade cookies ide o malé textové súbory, ktoré sa ukladajú lokálne v medzipamäti internetového prehliadača návštevníka stránky. Cookies umožňujú opätovné rozpoznanie internetového prehliadača. Údaje získané pomocou technológií etracker nie sú bez výslovného súhlasu dotknutej osoby používané na identifikáciu osoby návštevníka webovej stránky a nie sú spojené s osobnými údajmi profilu pod pseudonymom. Zhromažďovanie a ukladanie údajov môže byť kedykoľvek s účinnosťou do budúcna odvolané:

Nevidíte toto tlačidlo? Deaktivujte prosím váš adblocker a načítajte stránku znova.

2. Jednotlivé služby

2.1 Kontaktný formulár

Na našich webových stránkach je k dispozícii kontaktný formulár, pomocou ktorého sa s nami môžete spojiť, aby sme vám odpovedali na vaše individuálne otázky. V každom prípade budeme potrebovať vaše meno a priezvisko a e-mailovú adresu, aby sme vás mohli kontaktovať. Ak nám oznámite vaše telefónne číslo, radi vám zatelefonujeme a odpovieme na vaše otázky telefonicky.

Všetky osobné údaje sa používajú iba pri odpovediach na vaše otázky, t. j. nepoužívajú sa na obchodné rozhovory alebo inak na reklamné účely; v prípade, ak ste členom HiPP Môj BabyClub, urobíme aktualizáciu vašich osobných údajov.

Radi vám oznámime informácie o osobných údajoch, ktoré máme o vás uložené. Detailnejšie informácie nájdete v sekcii “Kontakt”.

3. Sociálne média

Pomocou našich stránok na sociálnych sieťach (Facebook, YouTube) vám tiež ponúkame rozsiahlu osobnú podporu a umožňujeme vám zostať s nami v kontakte. Tieto služby sociálnych sietí samé zhromažďujú osobné údaje, napr. prostredníctvom založeného profilu alebo pomocou tzv. sociálnych pluginov, ktoré sa implementujú do webových stránok tretích subjektov.

Ak nám pošlete otázku prostredníctvom niektorej z týchto sociálnych sietí, odovzdáme ju ďalej na príslušné oddelenie. Osobné údaje sú použité iba na zodpovedanie vašej otázky a nebudú odovzdané tretím osobám.

Aby ste nás mohli cez sociálne siete kontaktovať, musíte sa v nich najprv zaregistrovať. S týmto cieľom vaše osobné údaje zhromažďujú, ukladajú a používajú spoločnosti, ktoré stoja za príslušnou službou. My nemáme žiadny vplyv na druh, rozsah a spracovanie týchto údajov. To isté platí pre fotografie či videá, ktoré boli na sociálne siete nahrávané. Prosím, zoberte na vedomie, že práva môžu byť prevedené na služby sociálnych sietí. Podrobnosti nájdete v podmienkach na ochranu osobných údajov a v užívacích podmienkach príslušného poskytovateľa služieb.

Ide pritom o služby poskytované americkými spoločnosťami:

Facebook Inc. (1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA)
Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA)
Instagram Inc. (1601 Willow Rd. Menlo Park, CA 94025, USA)

Ak otvoríte nejakú stránku nášho webu, ktorá obsahuje takýto plugin, potom sa váš prehliadač spojí priamo so servermi príslušných spoločností. Obsah pluginu je odovzdaný priamo do vášho prehliadača a integruje sa do webovej stránky. Preto nemáme žiadny vplyv na rozsah údajov, ktoré príslušné spoločnosti pomocou týchto pluginov zhromažďujú. Informujeme vás teda podľa našej momentálnej znalosti záležitosti:

Zapojením pluginov dostanú príslušné spoločnosti informáciu o tom, že ste si zobrazili nejakú našu internetovú stránku. Ak ste sa už prihlásili v niektorej z vyššie menovaných spoločností, potom tieto vedia priradiť vašu návštevu stránok k vášmu účtu u nich. Ak komunikujete pomocou pluginov, potom váš prehliadač odovzdá príslušné informácie priamo danej spoločnosti, kde sa ukladajú. Ak u vyššie uvedených spoločností nemáte založený účet, aj tak existuje možnosť, že zistia a uložia si vašu IP adresu.

Preto sa nedá vylúčiť, že akýkoľvek návštevník našich webových stránok je vyššie uvedenými spoločnosťami detegovaný podľa IP adresy a zobrazeného URL, hoci neklikne na pluginy a nie je v tejto spoločnosti prihlásený.

Účel a rozsah zhromažďovania údajov a ich ďalšieho spracovania a použitia týmito spoločnosťami, rovnako ako vaše práva a možnosti nastavenia ochrany súkromných údajov, nájdete pod odkazmi o ochrane osobných údajov:

Facebook: https://www.facebook.com/privacy/explanation
Google: https://policies.google.com/privacy?hl=sk
Instagram: https://www.facebook.com/help/instagram/155833707900388

4. Kontakt

Osoba poverená ochranou osobných údajov:

Pán A. Maier
E-Mail: datenschutz@hipp.de
Georg-Hipp-Straße 7
85276 Pfaffenhofen