Meni

Ochrana osobných údajov

Vitajte na webových stránkach hipp.sk. Ďakujeme vám za záujem o našu spoločnosť a produkty. Ochrana vašich súkromných údajov je pre nás samozrejmosťou. Preto vás chceme nižšie informovať o tom, akým spôsobom sú v našej firme HiPP vaše osobné údaje spracovávané.

Ak spracovávame Vaše osobné údaje, získate tu podrobné informácie o Vašich právach a o spôsobe, ako ich uplatniť. Bližšie informácie o jednotlivých spracovaniach, o Vašich právach a o tom, ako ich uplatniť, nájdete pod odkazmi – označenými jednotlivých skupín osôb, ktorých osobné údaje spracovávame, resp. označeniami jednotlivých spracovaní.

  1. Zamestnanci
  2. Marketing - Baby Club (informovanie o službách a tovaroch, vrátane obchodných oznámení a profilovaní)
  3. Dodávatelia tovarov a služieb a ich zástupcovia
  4. Riešenie sťažností na produkty Hipp
  5. Spotrebiteľské súťaže (súhlas so spracovaním osobných údajov v súvislosti s účasťou v spotrebiteľskej súťaži)