Spoločnosť HiPP má vlastnú pečať biokvality

Desiatky rokov skúseností s organickým farmárčením, dobré životné podmienky pre zvieratá, ale i výskum a ochrana druhov na zachovanie biologickej rozmanitosti. Aj to sú dôvody, prečo sa spoločnosť HiPP rozhodla nastaviť vlastné štandardy biokvality. Prečítajte si, čím je pečať BIO spoločnosti HiPP taká výnimočná.

„S ekologickým hospodárením sme začali pred viac ako 60 rokmi. V tom čase nešlo o populárny prístup, práve naopak, používanie chemikálií v poľnohospodárstve bolo čoraz obľúbenejšie a zažívalo obrovský rozmach. S produktmi HiPP sme sa rozhodli plávať proti prúdu. Začali sme praktizovať ekologické hospodárenie, pretože sme z neho boli nadšení a verili sme, že je správne. Pri tejto našej práci sme zároveň nastavili nové štandardy kvality pre dojčenskú stravu,“ vysvetľuje Stefan Hipp.

Výhody biokvality od spoločnosti HiPP

Spoločnosť HiPP využíva výlučne ekologické suroviny. Sú pestované v súlade s nariadením Európskeho spoločenstva (ES) o ekologickom poľnohospodárstve. Okrem toho všetky výsledné produkty podstupujú dodatočné veľmi prísne kontroly na prípadný výskyt škodlivých látok. Spoločnosť HiPP ide za hranice právnych predpisov pre bioprodukty. Dobrovoľne si stanovila prísne limity kontroly na prítomnosť škodlivých látok.

„V prvom rade odoberáme vzorky pôdy. Cieľom je stanoviť, či je určité pole vôbec vhodné na ekologické pestovanie. Už na prvý pohľad nás pole zaujme len vtedy, keď je umiestnené ďaleko od priemyselných závodov a frekventovaných ciest. Už pred mnohými rokmi sme uzavreli exkluzívne zmluvy s vhodnými pestovateľskými oblasťami na rozličné typy našich rastlín. V priebehu mnohých desaťročí sme získali poznatky o tom, ako striedať plodiny, aby sa zachovala najnižšia možná úroveň kontaminácie škodlivými látkami. Podporujeme farmárov, ktorí praktizujú ekologické poľnohospodárstvo, a úzko s nimi spolupracujeme. Aj keď farmári dodajú suroviny do našich závodov, ich spracovanie sa začne až vtedy, keď laboratóriá potvrdia, že produkty z hľadiska čistoty spĺňajú prísne požiadavky spoločnosti HiPP,“ objasňuje Stefan Hipp.

Ihneď po dodaní absolvujú všetky suroviny prvé testy na prítomnosť škodlivých látok. Ak sa objavia akékoľvek námietky, suroviny sa neakceptujú. Konečným cieľom spoločnosti je spracovávať surovinový materiál iba vtedy, ak neobsahuje žiadne škodlivé látky. Preto sa suroviny testujú na prítomnosť 850 rozličných rezíduí. Asi o tom neviete, no firemné laboratórium spoločnosti HiPP v Pfaffenhofene patrí už mnoho rokov medzi popredné inštitúcie na poli analýzy pesticídov v Európe.

Vedeli ste, že?

Suroviny, ktoré schválilo laboratórium, sa starostlivo preberajú tak, aby sa zaistila kvalita každej mrkvy a každého hrášku. To, čo si následne kúpite v jednom poháriku výživy, prešlo viac ako 260 kontrolami. Až na konci tohto úsilia dostávajú produkty HiPP pečať BIO.

„Úplne rovnako je to aj s mäsom. Ak sa zvieratá držia v podmienkach vhodných pre svoj druh a ak sa chovajú a kŕmia ekologicky, znamená to, že žijú zdravo a bez stresu. Zároveň to znamená, že budú mať silnejšiu imunitu a nesporne to bude mať pozitívny vplyv aj na chuť mäsa. Za desaťročia spolupráce už našich ekologických farmárov skutočne poznáme a sme schopní dôsledne dokumentovať, odkiaľ pochádza každé jedno zviera, či je to dobytok, alebo morka,“ dodáva Stefan Hipp.

Aj keď sa zvieratá chovajú vo vhodných podmienkach a dostávajú iba potravu rastlinného pôvodu, pred spracovaním spoločnosť opäť podrobuje svoje biomäso dôkladným testom na možnú prítomnosť škodlivých rezíduí. Týmto spôsobom možno na 100 % zaručiť, že biomäso HiPP má potrebnú kvalitu.

„Bioprodukcia spoločnosti HiPP znamená prácu v súlade s prírodou. Náš závod v Pfaffenhofene je CO2 neutrálny. Naša elektrina pochádza výlučne z obnoviteľných zdrojov energie. Zodpovednosť voči životnému prostrediu jednoducho patrí k zodpovednému hospodáreniu,“ sprostredkúva svoj názor Stefan Hipp.

Aby sa produkty spoločnosti HiPP mohli objaviť v regáloch potravín, musia prejsť dlhou cestou. Lemujú ju dôkladné a prísne kontroly. Ich cieľom nie je pozerať sa na prsty farmárom, ale garantovať to najcennejšie – zdravie bábätiek i našej spoločnej planéty. Jedno i druhé znamená starať sa o dnešok a zastávať sa budúcnosti. Práve tomuto pomáha pečať HiPP BIO.