BIO pečať HiPP

Spoločnosť HiPP zaručuje komplexnejšiu BIO kvalitu potravín ako ekologické logo EÚ

HiPP BIO pečať – prísnejšia ako zákon

Logo EÚ pre označovanie BIO potravín podľa Ministerstva priemyslu a obchodu sa vzťahuje k právnym predpisom pre BIO produkty. Ak sa dodržiavajú tieto nariadenia, môže sa použiť logo ekologických potravín. Dodržiavanie týchto nariadení je pre nás tá najprirodzenejšia vec. HiPP BIO pečať však zachádza ešte ďalej ako všeobecné požiadavky zákonných nariadení na BIO produkty.

Aké výhody ponúka BIO kvalita spoločnosti HiPP?

Spoločnosť HiPP využíva výlučne ekologické suroviny pestované v súlade s nariadením ES o ekologickom poľnohospodárstve. Okrem toho všetky produkty podstupujú dodatočné, veľmi prísne kontroly, pretože vieme, že samotné logo EÚ pre BIO potraviny dostatočne negarantuje, že produkty vôbec neobsahujú škodlivé látky.

Okamžite po dodaní absolvujú všetky suroviny prvé testy na prítomnosť škodlivých látok. Ak sa objavia akékoľvek námietky, suroviny sa neakceptujú. Naším konečným cieľom je spracovávať surovinový materiál iba vtedy, ak neobsahuje vôbec žiadne škodlivé látky. Preto suroviny testujeme na prítomnosť 850 rozličných zvyškov. Naše firemné laboratórium HiPP v Pfaffenhofene patrí už veľa rokov medzi popredné inštitúcie na poli analýzy pesticídov v Európe.

Do pohárikov sa dostane iba potravina, ktorá prešla naším prísnym kontrolným systémom. Až potom si produkt zaslúži niesť HiPP BIO pečať.

Čo znamená BIO logo podľa nariadenia ES?

Logo ekologického polnohospodárstva

Nariadenie ES o ekologickom poľnohospodárstve obsahuje jasné ustanovenia o tom, ako sa musia vyrábať a spracovávať BIO produkty. Samotné logo EÚ pre BIO potraviny bolo vyvinuté s cieľom zaručiť, že produkty, ktoré nesú túto známku kvality, boli vyprodukované v rámci poľnohospodárstva, ktoré

  • zameriava svoje opatrenia na ochranu rastlín na preventívne postupy;
  • používa iba neošetrované osivo;
  • nepoužíva minerálne dusíkaté hnojivá;
  • zahŕňa chov domácich zvierat, ktorý je vhodný pre príslušné druhy.

Na čo BIO logo EU nepamätá?

Často sa mylne predpokladá, že BIO logo EU pre BIO potraviny by mohlo zaručiť aj to, že produkty neobsahujú žiadne škodlivé látky. Nie je to však tak. Logo EÚ pre ekologické potraviny neposkytuje žiadne informácie o tom, či poľnohospodársky produkt, ktorý vznikol v súlade s nariadením o ekologickom poľnohospodárstve v ES, skutočne neobsahuje žiadne škodlivé látky.

Predpisy EÚ môžu regulovať iba tie faktory výrobného procesu, ktoré bezprostredne ovplyvňuje výrobná spoločnosť. Čo sa nekontroluje, je akékoľvek potenciálne znečistenie, ktorému môžu byť suroviny vystavené počas pestovateľského alebo chovateľského procesu a ktoré môžu znehodnotiť produkt bez toho, aby si to výrobca všimol. Takáto kontaminácia môže pochádzať napríklad zo znečistených podzemných vôd, z vysokej úrovne znečistenia ovzdušia (v blízkosti letísk, letových dráh, priemyselných závodov a frekventovaných ciest) alebo kontaminovanej potravy zvierat.