Prečo BIO palmový olej? Pretože, sme bližšie materskému mlieku.

Materské mlieko je pre dojčatá najprirodzenejší zdroj výživy. Tuky (resp. mastné kyseliny) v materskom mlieku obsahujú cca 26 % kyseliny palmitovej. Kyselina palmitová má nezastupiteľnú rolu v detskej výžive - pokrýva 50 % tukových zásob dojčaťa a je zásadná pre zdravý vývoj.

Najbohatším prírodným zdrojom kyseliny palmitovej je okrem materského mlieka práve palmový olej (obsahuje až 60 % kyseliny palmitovej).  Žiadny iný prírodný zdroj neposkytuje dostatočné množstvo kyseliny palmitovej podľa vzoru materského mlieka. Preto HiPP pracuje s BIO palmovým olejom. Snaží sa svojim zložením materskému mlieku priblížiť čo najviac. 

Kyselina palmitová v dojčenskej výžive má pozitívny dopad na znášanlivosť dojčenského mlieka a hladké zažívanie dieťaťa. Stráviteľnosť a dobrá znášanlivosť HiPP Combiotik bola preukázaná radou klinických štúdií. Na rozdiel od toho, v mliečnych prípravkoch s príliš nízkym obsahom kyseliny palmitovej boli vo vedeckých kruhoch hlásené problémy so zažívaním. 

HiPP = istota ekologicky udržateľného spôsobu pestovania

Sme si vedomí, že podobne, ako napríklad pri avokáde, je aj pestovanie paliem často prevádzané v príkrom rozpore so zásadami udržateľnosti a ochrany životného prostredia. Taký prístup k pestovaniu (a to nie len paliem, ale aj ostatných rastlín) je pre nás úplne neprijateľný a aktívne proti nemu bojujeme radou vlastných iniciatív.

HiPP získava BIO palmový olej len udržateľným spôsobom, a to na ekologických farmách v Ekvádore. Miestni obyvatelia nazývajú palmy „Una planta de Dios“, čo znamená „rastlina bohov“.  Nahliadnite s nami do Ekvádoru a zistite prečo…

S HiPP máte vždy istotu, že použitý palmový olej je vypestovaný ekologickou cestou, so sociálne zodpovedným prístupom a úplne v súlade s princípmi udržateľnosti. Palmový olej naviac používame len v malom množstve a v skupinách produktov, ktoré vyžadujú jeho špecifické vlastnosti z nutričných a technologických dôvodov. Slogan "To najlepšie z prírody. To najlepšie pre prírodu.“ najlepšie vystihuje náš prístup k získavaniu a spracovaniu všetkých surovín pre výrobky so značkou HiPP.

BIO palmový olej nie je lacná náhrada

Všetok palmový olej, ktorý obsahuje HiPP dojčenské mlieko, pochádza z ekologického a trvalo udržateľného BIO hospodárenia. Produkcia BIO certifikovaného oleja je síce drahšia ako konvenčná, vďaka tomu je ale zaručené dodržanie prísnych ekologických noriem. Len 2 % celosvetovej produkcie palmového oleja pochádzajú z ekologického poľnohospodárstva. HiPP hrdo patrí do neveľkej skupiny spoločností, ktoré využívajú takto získaný olej. V súčasnej dobe je HiPP jediným výrobcom, ktorý vo svojom dojčenskom mlieku uprednostňuje BIO palmový olej pred ostatnými lacnejšími variantmi. Nerozhodujeme sa podľa nákladov, ale podľa toho, čo je pre deti najlepšie. 

BIO palmový olej je bezpečný aj pre zdravie dieťaťa

Kyselina palmitová obsiahnutá v palmovom oleji má nezastupiteľnú rolu v detskej výžive. Pokrýva 50 % tukových zásob dojčaťa a je zásadná pre jeho zdravý vývoj.  Tuky v materskom mlieku obsahujú až 26 % kyseliny palmitovej. Jej ideálnym zdrojom je práve palmový olej, keďže žiadny iný prírodný zdroj neposkytuje dostatočné množstvo tejto kyseliny. To je dôvod, prečo HiPP využíva BIO palmový olej. Snaží sa svojim zložením čo najviac priblížiť materskému mlieku. Kyselina palmitová je naviac cielene viazaná v tzv. strednej polohe v glycerole, čo je úplne unikátna a špecifická vlastnosť materského mlieka, na rozdiel napr. od mlieka kravského. Vďaka tejto polohe sa do tela lepšie vstrebáva vápnik.

Kvôli HiPP BIO palmovému oleju nepadne ani jeden strom

BIO palmový olej, ktorý HiPP používa na výrobu dojčenského mlieka, sa získava len udržateľným spôsobom na ekologických farmách v Ekvádore. Nerúbeme dažďové pralesy. Neničíme prirodzený biotop a diverzitu krajiny. Na pestovanie olejovej palmy využívame jej prirodzené prostredie. Používame tradičné metódy lokálneho poľnohospodárstva, do ktorých významne zapájame aj miestnych obyvateľov. Výroba palmového oleja naviac vyžaduje omnoho menšiu rozlohu, ako je potrebné na výrobu iných olejov, čím šetríme prírodu ešte viac. Naviac, ak dôjde k obmedzeniu pestovania určitej potraviny, túto potravinu spravidla nahradí iná, čo môže viesť k jej následnej nadmernej produkcii. Takýmto príkladom môže byť napr. repka.

Naše trvalo udržateľné poľnohospodárstvo

Plodiny sú pestované drobnými regionálnymi poľnohospodármi a sú hnojené len organickými hnojivami. Rovnako ako v divokej prírode, na hnojenie slúžia priamo listy olejovej palmy. Vďaka tomuto prirodzenému cyklu nepotrebujeme používať umelé hnojivá a kvalita pôdy sa tak dlhodobo zlepšuje. Aj proti škodcom sa na HiPP plantážach bojuje bez chemických látok, napríklad pomocou prospešných organizmov či biologických pascí. Plodiny sú zberané ručne - stroje do našej džungle nesmú. Pri zbere plodov farmári využívajú domáce zvieratá – mulice, kone alebo byvoly. Zvyšky rastlín (stonky, zvyšky hrozna a hľúz) pre nás nie sú odpadom, ale využívame ich opäť ako hodnotné hnojivo. Tým je zaistená prirodzená obnova prírody. 

Prísnou kontrolou kvality pri pestovaní to u nás nekončí!

Na vysokú kvalitu produktov v HiPPe kladieme obzvlášť veľký dôraz. Preto je všetok palmový olej, ktorý pridávame do dojčenského mlieka, čistého BIO pôvodu. K jeho spracovaniu pristupujeme nanajvýš zodpovedne. Veľmi úzko spolupracujeme s našimi dodávateľmi a prísne kontrolujeme kvalitu všetkých procesov – od pestovania, skladovania, prepravy až po následné spracovanie. Olej lisujeme priamo z dužiny ovocia, nie z jadier či vlákniny. Ešte v ten istý deň, kedy sa ovocie zozbiera, sa spracuje priamo na farme. Kvalitný olej je pomocou vody dôkladne prečisťovaný od nežiadúcich zvyškov. Plní sa do nádob a je okamžite odosielaný na ďalšie spracovanie. Prepravovaný je v špeciálnych kontajneroch vyhradených len pre BIO palmový olej HiPP a nie ako súčasť hromadných zásielok na veľkých tankeroch. Pri spracovaní sa používajú nižšie teploty a rafinuje sa dlhšiu dobu, čo má priaznivý vplyv na jeho kvalitu a zníženie rizika vzniku kontaminantov.

Vysoká kvalita, trvalá udržateľnosť a zdravie detí je to, na čom nám v HiPPe záleží najviac. Viac informácií TU