Vývoj motorických zručností

Tu vám ponúkame prehľad vývojových štádií motorických zručností počas prvých 12 mesiacov.

Uvedomte si prosím: Každé dieťa sa vyvíja svojím vlastným, individuálnym tempom. Ak máte nejaké pochybnosti týkajúce sa vývoja bábätka, poraďte sa so svojim pediatrom.

Novorodenec

V tomto období sú stále veľmi dominantné reflexy, t. j. mimovoľné, inštinktívne reakcie. Ak podáte bábätku prst, okamžite ho pevne uchopí. Ak mu buchnete na podošvu chodidla, malé chodidlo sa skrčí tak, akoby chcelo niečo uchopiť.

Okolo prvého mesiaca

V polohe na brušku bábätko začína dvíhať hlávku. Najprv len na krátky čas a s veľkou námahou, ale čoraz vytrvalejšie. Bábätko si začína dvíhať rúčky k ústam a cmúľať ich.

Okolo druhého mesiaca

Nôžky už nie sú stále zohnuté. Keď bábätko leží na chrbte, dosť energicky kope okolo seba nôžkami. V polohe na brušku teraz dokáže zdvihnúť hlávku o približne 45 stupňov. Ak ťaháte bábätko do sedu, podrží si hlávku vzpriamene až 5 sekúnd.

Okolo tretieho mesiaca

Keď si dieťa v polohe na brušku dvíha hlávku, podopiera sa pomocou predlaktí. Už sa dokáže prevaliť z boku na chrbátik. Prvý uchopovací reflex sa začína oslabovať – predmety uchopuje zámernejšie.

Okolo štvrtého mesiaca

Ak bábätko posadíte, stále ho budete musieť podopierať. Dokáže voľne otáčať hlávku na obidve strany. Teraz sa už celkom dobre podopiera rúčkami a kope okolo seba. Sleduje očami vzdialenejšie predmety a snaží sa na ne dosiahnuť.

Okolo piateho mesiaca

Vaše bábätko pláva na suchu; na brušku sa prevaľuje z boka na bok. Keď ich dáte do vzpriamenej polohy, chodidlami sa zapierajú proti podlahe. Dávajú si hračky do úst a prekladajú si ich z jednej rúčky do druhej.

Okolo šiesteho mesiaca

Dieťatko sa už dokáže podopierať pomocou napnutých predlaktí. Pri polohe na chrbte sa dokáže otáčať doľava alebo doprava. Rado sa hrá so svojimi chodidlami. Ak ho posadíte, bude sa vpredu podopierať rukami – a zostane sedieť.

Okolo siedmeho mesiaca

Teraz už bábätko dokáže skutočne samostatne sedieť. Bez Vašej pomoci sa dokáže otočiť z chrbátika na bruško. Ak ho postavíte na dlážku, robí skákavé pohyby. Keď leží na chrbátiku, má sklon dávať si do úst prsty na nohách.

Okolo ôsmeho mesiaca

Bábätko si začína dávať rúčkami do úst piškóty alebo kôrky chleba a začína ich obhrýzať. Je to dobré cvičenie na prvé vyrastajúce zúbky. Bez Vašej pomoci sa dokáže otočiť z chrbátika na bruško. A začína sa plaziť: z polohy, v ktorej sa podopiera pomocou predlaktí, sa začne ťahať dopredu a nohy vlečie za sebou.

Okolo deviateho mesiaca

Teraz bábätko sa už dokáže pohybovať bez pomoci. Veľmi šikovne sa plazí po celom byte. Naučilo sa používať „pinzetový úchop“, t. j. dokáže držať malé predmety medzi palcom a ukazovákom. Ak mu držíte obidve nôžky, dokáže stáť pevne a vzpriamene približne 1 minútu.

Okolo desiateho mesiaca

Ak sa má dieťa kde podoprieť, vytiahne sa zo sedu až do stojacej polohy. Keď sa niečoho drží, je schopné chvíľku stáť. Na všetkých štyroch končatinách robí kolísavé pohyby a je pripravené na prvé lezecké výlety. Teraz si už dieťatko dokáže z polohy na brušku samo sadnúť.

Okolo jedenásteho mesiaca

Vaše bábätko už dokáže perfektne liezť. Kdekoľvek sa postaví a začína robiť prvé krôčky, držiac sa vašich rúk. Ak sa môže niečoho pevne držať, stojí vzpriamene, a dokonca dokáže zodvihnúť jednu nohu bez toho, aby spadlo – čo je dôležité na schopnosť chôdze.

Okolo dvanásteho mesiaca

Dieťa dokáže chodiť, držiac sa za jednu ruku. Najrýchlejšie deti už robia samostatné krôčky. Dieťa dvíha predmety zo stojacej polohy, pričom sa druhou rúčkou niečoho pridŕža. Ľahko prechádza zo sedu do lezeckej polohy a naspäť.