HiPP kráča od klimatickej neutrality k budúcej pozitivite

Rešpektujeme krehkú rovnováhu medzi prírodou, spoločnosťou a ekonomikou. Okrem organického farmárčenia sme sa zaviazali k ochrane planéty, pretože chceme, aby naše deti a vnúčatá zdedili svet, v ktorom stojí za to žiť. Klimatická stratégia spoločnosti HiPP vedie cez súčasnú neutralitu až k pozitivite, ktorú chceme dosiahnuť v roku 2025.

Vďaka veľmi kvalitnej pôde môže ekologické poľnohospodárstvo nielenže produkovať ešte vyššie výnosy než konvenčné, ale hlavne: ak je v pôde dostatok živín, mikroorganizmov a zostatkovej vlahy, dokáže v krajine zadržiavať dostatok vody zo zrážok a uvoľňovať do prostredia menej CO2. V hrsti zdravej pôdy by sa malo nachádzať zhruba šesť a pol milióna organizmov, čo zahŕňa napríklad baktérie, drobný hmyz, červy alebo trebárs huby. Ak to tak je, v pôde je rovnováha a nepotrebuje ani chemické ošetrovanie, ktoré je v konvenčnom poľnohospodárstve obvyklé.

Jadrom celého ekologického poľnohospodárstva je skutočne zdravá pôda

Aby pôda bola naozaj zdravá, možno ju podporiť konkrétnymi krokmi. Napríklad nechať po žatve na poli zvyšky plodín, slamu a iný organický materiál, aby sa rozložili na humus a obohatili zem o ďalšie potrebné živiny. Vďaka tvorbe humusu zostane pôda aj pre budúce generácie minimálne porušená. Rovnako je dôležité striedať plodiny pestované na poliach podľa toho, ktoré živiny z pôdy potrebujú, aby ju príliš nepreťažovali. Okrem toho sa snažíme pestovať každú plodinu na miestach jej pôvodného, prirodzeného výskytu. Či už ide o zeleninu alebo ovocie. Čím vhodnejšia je konkrétna lokalita, tým menej zásahov si pole či sad vyžaduje.

Ako znížiť uhlíkovú stopu – spoločne dokážeme viac

Veľmi skloňovaným pojmom, čo sa týka ochrany životného prostredia, je znižovanie uhlíkovej stopy. Každý už o uhlíkovej stope niekedy počul, ale nie všetkým je jasné, čo si pod týmto pojmom predstaviť. V skratke ide o súčet vypúšťaných skleníkových plynov pripadajúcich na konkrétnu osobu, podnik alebo aj štát. Na internete je dostupných mnoho kalkulačiek, kde môžete i vy sami zistiť, akú veľkú uhlíkovú stopu svojím životným štýlom zanechávate. Môžu poslúžiť ako inšpirácia na zmenu každého z nás. Spoločne totiž môžeme urobiť viac. V spoločnosti HiPP sa držíme hesla, že i malé kroky prispievajú ku klimatickej neutralite a môžu mať významný vplyv, ak sa zapojí dostatočne veľký počet ľudí.

Naše kroky k znižovaniu uhlíkovej stopy

V spoločnosti HiPP riešime emisie komplexne – od surovín cez výrobu až po doručenie do obchodu. V takomto reťazci – kým vyrastie mrkva a vy si ju odnesiete z obchodu ako prvý príkrm pre svoje dieťatko – je celý rad zainteresovaných, ktorí produkujú CO2. Nejde len o dovoz pohárikov do supermarketu. Spomenúť treba aj také detaily ako emisie vznikajúce pri výrobe obalov. A pretože spoločnosti HiPP záleží na každom detaile, riešime úplne všetky vznikajúce emisie. Základom je, samozrejme, eliminácia ich vzniku cez zníženie až po podporu opatrení na absorbovanie CO2.

Niektoré emisie je nutné kompenzovať i podporou globálnych projektov, ktoré prispievajú k ochrane klímy inde. Presne to v spoločnosti HiPP robíme.

Aké konkrétne kroky podnikáme?

Závod na výrobu príkrmov v domovskom Pfaffenhofene využíva na svoju prevádzku výlučne obnoviteľné zdroje energií. Vďaka tomu sa podarilo podstatne znížiť množstvo vypúšťaných skleníkových plynov. Zatiaľ čo v roku 1993 to bolo 460 kilogramov na tonu vyrobeného produktu, v roku 2019 už len 70 kilogramov. A táto zostupná tendencia naďalej pokračuje.

Napokon, výrobne v Pfaffenhofene a Gmundene sú už od roku 2011 klimaticky neutrálne. A rovnakou pečaťou sa teraz môžu pochváliť aj všetky ďalšie závody v rámci Európskej únie.

Dôkazom, že továrne si počínajú dobre, sú certifikáty udržateľnosti EMASplus, čo je jeden z najprísnejších systémov environmentálneho manažmentu vo svete. Týmito certifikátmi sa môžu pochváliť všetky naše výrobné závody od roku 2018.

Vďaka všetkým týmto krokom si naše výrobky zaslúžia označenie „klimaticky neutrálne“.

HiPP vízia 2025

Klimaticky neutrálne je dobré, klimaticky pozitívne ešte lepšie

Prírode chceme vracať viac, než si z nej berieme. Aj v ďalších rokoch budeme pokračovať v klimatickom úsilí. Celá produkcia spoločnosti by mala byť už do roku 2025 klimaticky pozitívna – od pestovania biosurovín až po dodanie hotového výrobku do skladu predajcov. Cieľom je zachytiť významne viac skleníkových plynov, než ich počas celého výrobného procesu v logistickom reťazci vznikne. Tým prispejeme k zmierneniu globálnych vplyvov zmeny klímy a pomôžeme udržať rovnako krásnu prírodu a svet okolo nás aj pre naše deti a vnúčatá.

A ako dosiahneme klimatickú pozitivitu?

V prvom rade budeme monitorovať všetky aktivity, ktoré majú vplyv na klímu, a spoločne s našimi partnermi intenzívne pracovať na zavádzaní nových opatrení na zamedzenie emisiám skleníkových plynov. Všetky zvyšné emisie budú kompenzované podporou globálnych projektov na ochranu klímy.