HiPP Tipy na nákupy v EÚ

Dovolenka, nová práca alebo víkendový nákup v susedných krajinách EÚ – rodičia s dojčatami a malými deťmi cestujú bežne po celej Európe. Pre lepšiu orientáciu v medzinárodnej ponuke produktov HiPP, sme pre vás zostavili nákupného sprievodcu HiPP. Nájdete tu dôležité informácie o HiPP produktoch v jednotlivých krajinách EÚ.

Na HiPP sa môžete spoľahnúť: Produkty HiPP spĺňajú naše prísne interné požiadavky na kvalitu a bezpečnosť vždy a všade. Sľubujeme!

Čomu venovať pozornosť pri nákupoch produktov HiPP v inej krajine EÚ?

Na obaloch produktov HiPP možno prehľadne nájsť nasledujúce informácie:
1. Názov produktu
2. Označenie vekového určenia
3. Obrázok/ilustráciu použitých surovín pri sortimente príkrmov
4. Informácie o špeciálnych vlastnostiach/charakteristikách produktu

Pokiaľ sú všetky tieto štyri body rovnaké ako tie, ktoré poznáte z produktu, na ktorý ste doma zvyknutý, potom je zloženie produktu HiPP rovnaké.

5. Pokiaľ sa niektoré z týchto štyroch bodov líši, pozrite sa na zoznam surovín v zložení. Uistite sa, že je produkt vhodný pre vaše dieťa.

6. Ak máte akékoľvek dotazy k našim produktom, kontaktujte zastúpenie HiPP v danej krajine. Kontaktné údaje nájdete na obale produktu.

Sklo, téglik alebo kapsička (pouch) – prečo nie sú receptúry porovnateľné?

Rôzne druhy obalov, ako je sklo, téglik alebo kapsička (pouch), musia spĺňať odlišné technické požiadavky na výrobu a plnenie, ktoré môžu vyžadovať úpravu receptúry.

Pokiaľ je obľúbený produkt Vášho dieťaťa dostupný v niektorej krajine EÚ v inej forme balenia, venujte prosím pozornosť použitým surovinám v „zložení“.

Ak máte akékoľvek dotazy k našim produktom, kontaktujte zastúpenie HiPP v danej krajine. Kontaktné údaje nájdete na obale produktu.

V uvedenom zložení výrobku sú malé rozdiely, aj keď výrobok vyzerá rovnako – prečo to tak je?

Právne predpisy EÚ na všeobecnej úrovni upravujú, ako by malo byť zloženie výrobku uvedené na obale.

Jednotlivé krajiny EÚ si však tieto predpisy vykladajú rôznym spôsobom. Pri ponuke výrobku s rovnakou receptúrou v rôznych krajinách sa preto radíme riadiť miestnymi výkladmi zákonov.

Aké rozdiely môžu byť v zozname ingrediencii?

Rôzne množstvo použitých surovín (percentá surovín)

Podľa EÚ legislatívy musí byť podiel určitých zložiek uvedený percentuálne. To platí pre zložky, ktoré sú zvýraznené buď v názve výrobku, alebo v zobrazení na etikete. V niektorých krajinách je ale tento zákon riešený odlišne. Niekde musí byť napríklad uvedené množstvo všetkých zložiek vyobrazených na etikete, zatiaľ čo v iných krajinách musia byť týmto spôsobom uvedené len niektoré zložky, ktoré sú podľa názoru miestnych autorít dôležité.

Tieto rozdiely v uvádzaní zložiek nemajú na kvalitu výrobku žiadny vplyv, pretože receptúra je totožná.

Rôzne názvy alebo použitá terminológia surovín

Ďalšie rozdiely v surovinách uvádzaných na etikete sú spôsobené národnými právnymi predpismi upravujúcimi názvy niektorých vitamínov a minerálnych látok. Niektoré krajiny vyžadujú veľmi technické označenie, iné sa radšej orientujú na všeobecné použitie. Napríklad termín „vitamín C“, ktorý každý pozná, sa v niektorých krajinách špecifikuje viac technicky ako „kyselina (l-)askorbová”. Nie každý spotrebiteľ pozná kyselinu (l-)askorbovú ako vitamín C.

Suroviny v zozname „zloženie“

Niektoré krajiny požadujú, aby použité suroviny boli uvedené po skupinách a v zátvorkách, napr. vitamíny (vitamín A, niacín, vitamín E...) alebo zelenina 38 % (mrkva, zemiaky...). Iné krajiny naopak preferujú deklaráciu bez skupín, kedy suroviny sú uvedené v zostupnom poradí podľa % obsahu, napr. Vitamín A, …, niacín, …,.

HiPP obaly sú vždy aktuálne

Výrobky HiPP sú pravidelne kontrolované a prípade potreby revidované.

Dôvody, prečo dochádza k zmenám:

  • nové poznatky vo výžive
  • nové zákonné požiadavky
  • meniace sa preferencie spotrebiteľov

Pri uvádzaní novo upravených výrobkov na trh môžu byť dočasne v predaji nové aj pôvodné verzie týchto produktov.

V prípade akýchkoľvek dotazov sa obráťte na zástupcu spoločnosti HiPP v príslušnej krajine. Kontaktné údaje nájdete na príslušnej etikete.

Čo je dobré vedieť pri nákupe HiPP príkrmov v EÚ?

Sortiment výrobkov v ostatných krajinách EÚ, kde je HiPP k dispozícii, je v podstate rovnaký, ako poznáte doma. Samozrejme berieme do úvahy národné výživové odporúčanie alebo stravovacie zvyklosti, čo znamená, že môžete nájsť drobné rozdiely.

Rôzne vekové odporúčanie pre rovnaký produkt

Odporúčaný vek kŕmenia sa pri produkte, ktorý zvyčajne kupujete doma, môže v inej krajine EÚ líšiť. Pozrite sa preto na zoznam surovín a zistite, či výrobok zložením odpovedá tomu, ktorý poznáte doma.

V prípade akýchkoľvek dotazov sa obráťte na zástupcu spoločnosti HiPP v príslušnej krajine. Kontaktné údaje nájdete na príslušnej etikete.

Rovnaký produkt v rôznych veľkostiach balenia

HiPP ponúka produkty v rôznych veľkostiach balenia podľa zvyklosti použitia v jednotlivých krajinách. Zatiaľ čo v niektorých krajinách sa tradične podáva dezert po obede, v iných je zvykom výdatnejší obed, ale bez dezertu. Ponuka rôznych veľkostí sklíčok nám tak umožňuje vyhovieť rôznym stravovacím zvyklostiam.

Cenný rastlinný olej v produktoch HiPP

Aby sme zaistili, že všetky bábätká a batoľatá majú dostatočný príjem nenasýtených mastných kyselín, pridávame do pokrmov také množstvo BIO rastlinného oleja, ktoré je odporúčané našimi odborníkmi na výživu. Čisto matematicky, rôzne objemové veľkosti produktov môžu mať za následok rôzne percentá BIO rastlinného oleja v zložení. Kvalita produktov však zostáva rovnaká.

Čo je dobré vedieť pred nákupom mliečnych dojčenských výživ HiPP?

V jednotlivých krajinách Európy sú odporúčania na kŕmenie a stravovacie návyky náhradnou mliečnou výživou často veľmi odlišné. Pokiaľ kupujete výživu mimo svojej domovskej krajiny, odporúčame starostlivo sledovať informácie na obale, pretože návod na prípravu a kŕmenie sa môže v jednotlivých krajinách líšiť.

Ak máte akékoľvek dotazy týkajúce sa našich výrobkov, obráťte sa na zástupcu spoločnosti HiPP v príslušnej krajine. Kontaktné údaje nájdete na príslušnej etikete.

V zásade platí pre všetky produkty HiPP nasledujúce:

Všetky mliečne dojčenské výživy HiPP sú prispôsobené špeciálnym nutričným potrebám dojčiat a malých detí. Vaše dieťa tak dostane presne to, čo pre svoj vývoj potrebuje. Už viac ako 50 rokov vkladáme všetku našu starostlivosť a skúsenosti do výroby tej najlepšej mliečnej dojčenskej výživy – v súlade s vysokými štandardmi kvality HiPP po celom svete. Všetky potraviny HiPP sú preto rovnako bezpečné v každej krajine a pre každé bábätko a plne spĺňajú všetky požiadavky na výživu zdravých dojčiat a malých detí.

Pre 1, 2, 3, 4, batoliace mlieko alebo junior mlieko – o čo ide?

Mliečne výživy sú špecificky označené pre danú krajinu stupňami Pre, 1, 2, 3, 4, batoliace mlieko alebo junior. Toto označenie je uvedené na prednej strane obalu všetkých mliek HiPP.

Vezmite prosím na vedomie, že tieto stupne môžu byť spojené s iným vekom kŕmenia, než na aký ste zvyknutí zo svojej domovskej krajiny.

Stupne 1 a Pre sú považované za počiatočnú výživu, ktorú možno podávať už od narodenia.

U výživy v stupňoch 2, 3, 4, batoliace mlieko alebo junior uvádzame informáciu o odporúčanom veku kŕmenia na prednej strane obalu.

Škrob v mliečnych dojčenských výživách

V nemecky hovoriacich krajinách sa tradične pridáva do mliečnej výživy škrob. V krajinách ako je Nemecko alebo Rakúsko je škrob obsiahnutý vo výrobkoch s číslom„1“nalebo v následnej dojčenskej výžive od ukončeného 6. Mesiaca. Škrob (starch/Stärke) je vždy zreteľne uvedený v zložení. Obsah škrobu vidieť aj v tabuľke výživových hodnôt.

Prípravky bez škrobu možno ľahko odlíšiť od tých, ktoré škrob obsahujú, pretože na obale obsahujú označenie „obsahuje len BIO laktózu“ alebo „obsahuje z cukru len BIO laktózu“.

Odporúčanie na prípravu mliečnej porcie má vplyv na zloženie HiPP COMBIOTIK®

HiPP COMBIOTIK® obsahuje starostlivo vybrané ingrediencie a jedinečnú kombináciu hodnotných zložiek inšpirovaných materským mliekom. Špeciálnou zložkou sú napr. mliečne kultúry L.fermentum, ktoré sa prirodzene vyskytujú v materskom mlieku. Niektoré krajiny EÚ vyžadujú na prípravu mlieka teplotu vody aspoň 70°C. V týchto krajinách HiPP nepoužíva v receptúre mliečne kultúry, pretože pokiaľ je teplota prípravy príliš vysoká, dochádza k jej zničeniu.

Mlieka HiPP, ktoré obsahujú mliečne kultúry L.fermentum sú označené odpovedajúcou poznámkou na prednej strane obalu (napr. PROBIOTIK a tieto kultúry nájdete samozrejme uvedené aj v zozname surovín.

Ak máte akékoľvek dotazy týkajúce sa našich výrobkov, obráťte sa na zástupcu spoločnosti HiPP v príslušnej krajine. Kontaktné údaje nájdete na príslušnej etikete.