Trvalo udržateľné obaly

Už viac ako 60 rokov sa HiPP zaoberá BIO farmárčením a udržateľnou výrobou. Uvedomujeme si a prijímame osobitnú zodpovednosť za ekologickú výrobu zdravej dojčenskej výživy prvotriednej kvality. Výsledkom vynaloženého úsilia je úspešná cesta plná inovatívnych opatrení.

Recyklovateľné obaly – zodpovedne balené

Už viac ako 60 rokov sa HiPP zaoberá BIO farmárčením a udržateľnou výrobou. Pritom berie do úvahy celý produkt: od surovín cez spracovanie až po obaly. Sklenené obaly HiPP sú recyklovateľné až z 97 %.* 

Naša misia: Do roku 2025 majú byť všetky HiPP obaly znovu využiteľné, rovnako ako HiPP sklenené obaly.

Prečo nie 100 %?

100% recyklovateľnosť nie je možná, pretože sa pri každom obale používajú farby, laky a lepidlá. Pri sklíčku bez etikety by inak nikto nevedel, aký druh produktu sa vo vnútri nachádza.

Ako by sme chceli dosiahnuť náš cieľ?

Menej obalového materiálu

Čo nie je, nemusí byť zlikvidované! Už veľa rokov pracujeme na tom, aby sme šetrili obalový materiál a používali čo možno najľahšie obaly. Preto sa napríklad váha našich sklíčok počas rokov neustále znižuje, a tiež v oblasti kozmetiky sa podarilo pri viacerých fľašiach redukovať použité umelé hmoty. V tejto ceste chceme pokračovať aj v budúcnosti a šetriť obalový materiál všade tam, kde to bude možné.

Maximálna recyklovateľnosť

Aby z použitých obalov mohlo vzniknúť opäť niečo nového, musí byť schopnosť ich recyklácie čo možno najvyššia. Dôležitú rolu zohráva ich správna likvidácia. Len tak možno optimálnym spôsobom podporovať cirkulačnú ekonomiku a obalové materiály znovu používať ako cennú východiskovú surovinu. Spravíme všetko preto, aby do roku 2025 boli všetky naše obaly rovnako dobre recyklovateľné, ako naše sklenené obaly.

Viac recyklovaných obalových materiálov 

Firma HiPP by chcela využívať viac recyklovaných materiálov – tak ako to už činíme pri našich sklíčkach a mnohých kartónových obalov. Ďalší krok pre HiPP znie: použitie recyklovaných plastov. Na ochranu našich najmenších kladie HiPP pri všetkých svojich obaloch najväčší dôraz na bezpečnosť použitých materiálov. Preto budeme recyklované plasty používať v okamihu, kedy si budeme úplne istí ich bezpečnosťou.

*hodnotené cyclos-HTP. Inštitút cyclos-HTP je zariadenie pre klasifikáciu, hodnotenie a skúšanie recyklovateľnosti obalov a tovaru.

Prečo je správne triedenie použitého obalového materiálu tak dôležité?

Len ak všetky použité obaly správne roztriedime, môže z nich vzniknúť opäť niečo nové. Keď je všetko zjedené a spotrebované, mal by byť prázdny obal správne roztriedený a zlikvidovaný. Tak môžu byť obalové materiály ako sklo, papier a plast optimálne recyklované a znovu použité.

Šetria sa tým cenné zdroje a uľahčuje sa životnému prostrediu. Správne triedenie nie je ale niekedy úplne jednoduché. Chceme byť nápomocní! Postupne sa na všetkých našich produktoch objavia pokyny na správnu recykláciu.

Tak budete presne vedieť, ako jednotlivé komponenty obalov správne recyklovať. Pomáhajte spolu s nami, pretože len tak dostaneme viac obalových materiálov znovu do obehu a budeme môcť životné prostredie spoločne a udržateľne chrániť.

Od prvého produktu z roku 1899, suchárovej múčky pre deti, až do dnešného dňa, sa potravinové obaly v mnohých ohľadoch zmenili. Aj sklíčko, ktoré sa stalo ikonickým, sa neustále menilo a vyvíjalo. Výsledkom vynaloženého úsilia je úspešná cesta plná inovatívnych opatrení. Zároveň však predstavuje výzvu a motiváciu k ďalšiemu vývoju.  Sprevádzajte nás na našej ceste k ešte udržateľnejším obalovým materiálom. 

Sklenené obaly HiPP  

Prvý sklenený obal HiPP s mrkvičkou bol uvedený na trh už v roku 1960. Od tej doby sa podarilo váhu skleneného obalu znížiť o cca 23 %.

 

Ak by sme aj dnes používali na naše 190g príkrmy rovnaké sklenené obaly ako v roku 1964, tak by sme ročne spotrebovali o 3.000 ton viac skla. Rovnako aj viečko HiPP sklenených obalov bolo zmenené do podoby s úzkym okrajom a menšou hrúbkou plechu. Pri ročnej výrobe zhruba 300 miliónov príkrmov v skle od HiPP je každoročne usporené okolo 77 ton bieleho plechu!

10 rokov HiPP Eco-Comfort-Pack®

HiPP už 10 rokov používa na obaly dojčenských mliek kartóny s FSC certifikáciou (Forest Stewardship Council), čo znamená, že drevo na ich výrobu pochádza zo šetrne obhospodárovaných lesov. Na potlač sú použité len ekologické farby na báze rastlinných olejov bez prítomnosti minerálnych olejov pochádzajúcich z ropy. Vo vnútri kartónu je potom v porovnaní s predchádzajúcim radom mliek len jeden vnútorný sáčok, čím boli znížené emisie CO2.

 

Recyklovateľnosť obalov Babysanft

V roku 2020 sme dokázali znížiť váhu obalov detskej kozmetiky až o 14 %.