Je moje dieťa ohrozené vznikom alergie?

Dieťa je považované za ohrozené vznikom alergie vtedy, ak má alergiu jeho priamy príbuzný (matka, otec, súrodenci), pretože sklon k alergii je dedičný. V súčasnosti trpí alergiami až 5 % dojčiat. Alergie sa môžu prejavovať v rôznych formách. To, či sa u dieťaťa skutočne vyvinie alergia, závisí od mnohých faktorov. Jedným z faktorov je výživa dieťaťa počas prvých mesiacov života.

Mliečna bielkovina zohráva rozhodujúcu rolu pri vzniku alergií.