V prvých 3 rokoch života záleží na kvalite každej lyžičky. Deti musia totiž stráviť až 6x viac ovocia, 2x viac zeleniny a 3 – 5x viac cereálií ako dospelí.*

My v HiPPe to vieme, a preto:

  • máme prísne BIO zásady,
  • o našich surovinách vieme všetko,
  • prevádzame viac ako 260 kontrol kvality,
  • za kvalitu ručí osobne majiteľ firmy - pán Stefan Hipp,
  • rešpektujeme prírodu
  • a trvalá udržateľnosť je našim poslaním.

* V pomere k hmotnosti skonzumujú malé deti omnoho viac potravín na jednotku telesnej hmotnosti než dospelý človek. Viac informácii tu: http://www.buildhealthykids.com/genrequirements.html

Príkrmy HiPP BIO spĺňajú požiadavky podľa nariadení pre Ekologické poľnohospodárstvo. Pečať BIO kvality garantuje najvyššiu kvalitu a prevyšuje požiadavky kladené EÚ na BIO produkty. Príkrmy HiPP sú evidované ako potravina na osobitné výživové účely.