Skip to main content

Cookies a pravidlá používania webovej stránky

1. Spracovanie údajov

Údaje získavame dvojakým spôsobom, buď nám ich poskytnete alebo ich zhromažďujeme, keď využívate naše služby.

1.1 Údaje, ktoré nám poskytnete

Naše webové stránky môžete spravidla využívať aj bez toho, aby ste nám priamo poskytli osobné informácie. Pri niektorých službách, ako je napríklad Môj BabyClub alebo odber newsletterov HiPP, sa pýtame na osobné údaje. K nim okrem iného patrí vaše meno, e-mailová a dátum narodenia dieťaťa, aby bolo možné realizovať určitú službu rýchlo a jednoducho, alebo bolo možné niektorú službu vôbec ponúknuť. Detailné informácie k všetkým službám, ktoré ponúkame na webových stránkach, nájdete nižšie v bode 2 tohto Vyhlásenia o ochrane osobných údajov alebo TU 

1.2 Údaje, ktoré zhromažďujeme, keď používate naše služby

Niektoré údaje získavame, už keď navštívite naše webové stránky.

1.2.1 Protokolové data

K automaticky získavaným údajom patria protokolové dáta webového servera. Pri každom vašom prístupe na nejakú stránku z našej ponuky a pri každom vyvolaní súboru sa do protokolového súboru na našom serveri ukladajú prístupové údaje k tomuto procesu. Každý dátový záznam sa skladá zo:

 • stránky, z ktorej bola zadaná požiadavka na zobrazenie novej stránky alebo súboru 
 • názvu vyvolaného súboru alebo stránky
 • dátumu a presného času požiadavky, či bola požiadavka úspešná a aké bolo vyťaženie servera v čase odosielania požiadavky
 • množstva prenášaných dát
 • IP adresy, ktorú vám priradil poskytovateľ internetového pripojenia
 • prihlasovacích údajov pre zodpovedajúcu internetovú službu (ak sa prihlásite pomocou užívateľského účtu)
 • client detection (rozpoznanie klienta) (mobil, desktop, atď.)
 • user agent

Tieto uložené dáta sa používajú výhradne anonymne na štatistické účely.

1.2.2 Cookies a sledovacie technológie

Na sledovanie vašich aktivít na našich webových stránkach a aplikáciách používame okrem dát protokolu webového servera súbory cookies a ďalšie sledovacie technológie. Niektoré z týchto súborov a technológií sú na zaistenie funkčnosti našich digitálnych služieb nevyhnutné, tzn. povinné. Okrem toho máte tiež možnosť zablokovať niektoré cookies a sledovacie technológie spojené s našimi službami v našom nástroji na správu súhlasov (“cookie banner”).

Na prístup k nášmu cookie banneru kliknite na nasledujúci odkaz. Nájdete tam podrobnejšie informácie o používaných cookies a sledovacích technológiách a môžete ich zakázať/povoliť (ak nie sú nevyhnutné, tzn. povinné): 

Otvoriť nastavenia cookies

Nevidíte odkaz? Prosím, deaktivujte váš ad blocker a stránku znovu načítajte.

2. Podmienky používania webovej stránky

Spoločnosť Hipp Czech s.r.o. so sídlom Pekařská 628/14, 155 00 Praha 5, zapísaná u Městského soud v Praze, oddíl C, vložka 69578, IČ 25780239, je veľmi potešená, že ste navštívil (a) jej webové stránky.

Dovolte nám týmto Vás oboznámiť s podmienkami používania webových stránok a niekoľko súvisiacich informácií. Tomuto oboznámeniu venujte prosím náležitú pozornosť.

 1. Prevádzkovateľom a tvorcom webovej stránky www.hipp.sk je spoločnosť HiPP GmbH & Co. Vertrieb KG, Pfaffenhofen (ďalej iba spoločnosť).
 2. Každý návštevník webovej stránky je povinný sa pri svojej prvej návšteve zoznámiť s týmito podmienkami používania webovej stránky.
 3. Webová stránka je určená výlučne pre osobnú potrebu. Akékoľvek použitie webovej stránky alebo akejkoľvek jej časti alebo jeho obsahu inak než pre osobnú potrebu, hlavne dalšie využívanie formou šírenia, kopírovania, ďalšieho spracovávania alebo úpravou či vytváraním ďalších rozmnoženín je zakázané. Sú zakázané akékoľvek zásahy do technického alebo vecného charakteru webovej stránky. Užitie mimo osobnej potreby je neoprávneným zásahom do práv spoločnosti, a súčasne môže byť neoprávneným zásahom do práv subjektov, ktorých dáta, diela a iné nehmotné statky sú súčasťou obsahu webovej stránky.
 4. Obsah webovej stránky je pripravovaný s maximálnou starostlivosťou a snahou o presnosť a aktuálnosť. Aj napriek tomu nejde garantovať úplnosť a správnosť prezentovaného obsahu. Návštevník teda na  webovú stránku vstupuje, resp. k jej obsahu pristupuje na vlastné riziko.
 5. Obzvlášť je potreba zdôrazniť, že tu prezentované názory, informácie a riešenie nemožno brať za komplexný podklad pre riešenie individuálnych prípadov, pretože riešenie každého jednotlivého prípadu či problému vyžaduje zohľadnenie všetkých súvisiacich okolností a špecifík.
 6. Využitie prezentovaného postupu, či postup podľa tu prezentovaného názoru alebo informácií, bez poriadnej konzultácie s odborníkom, ktorý by zohľadnil všetky špecifiká a okolnosti prípadu a navrhol odpovedajúce riešenie, môže viesť ku vzniku škôd. Za tieto škody nemôže akokoľvek odpovedať pôvodca informácie alebo tvorca či správca webovej stránky.
 7. Výhrady prezentované v odst. 5 a 6 platí z povahy k veci i pre akékoľvek informácie, postupy či názory, ktoré sú prezentované na webových stránkach, na ktoré sa text obsiahnutý na tejto webovej stránke odkazuje. Rovnaké platí aj pre webové stránky zobrazované prostredníctvom zobrazovacích reklám.
 8. Ak máte záujem o riešenie konkrétnej veci, obráťte sa prosím na našu spoločnosť prostredníctvom údajov uvedených v sekcii O spoločnosti/Kontakt.
 9. Všetky práva týkajúce sa obsahu a vzhľadu týchto webových stránok sú vyhradené spoločnosti. Celkové a čiastočné reprodukcie, distribúcie, prenos (elektronický alebo iný), alebo používania týchto webových stránok pre verejné či komerčné účely sú bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti zakázané.
 10. Na webovej stránke sú v súlade s právnymi predpismi na ochranu osobných údajov zverejnené osobné údaje. Právny doklad pre užitie týchto osobných údajov je obmedzený na tuto webovú stránku. Akékoľvek ich kopírovanie a ďalšie šírenie inak než na osobnú potrebu je zásahom do práv dotknutých osôb a priestupkom podľa právnych predpisov na ochranu osobných údajov. Uvedené strany kopírovania a ďalšieho využívania neplatí, ak ide o kontaktné údaje, u ktorých je zjavné, že sú uvedené s cieľom ponúknuť návštevníkovi možnosť spojiť sa s dotyčnou osobou.
 11. Informácie o používaní Cookie sú odstupné TU.
 12. Pokiaľ s podmienkami nesúhlasíte, opusťte prosím webovú stránku a ďalej ju nepoužívajte.