Cookies a pravidlá používania webovej stránky

1. Spracovanie údajov

Údaje získavame dvojakým spôsobom, buď nám ich poskytnete alebo ich zhromažďujeme, keď využívate naše služby.

1.1 Údaje, ktoré nám poskytnete

Naše webové stránky môžete spravidla využívať aj bez toho, aby ste nám priamo poskytli osobné informácie. Pri niektorých službách, ako je napríklad Môj BabyClub alebo odber newsletterov HiPP, sa pýtame na osobné údaje. K nim okrem iného patrí vaše meno, e-mailová a dátum narodenia dieťaťa, aby bolo možné realizovať určitú službu rýchlo a jednoducho, alebo bolo možné niektorú službu vôbec ponúknuť. Detailné informácie k všetkým službám, ktoré ponúkame na webových stránkach, nájdete nižšie v bode 2 tohto Vyhlásenia o ochrane osobných údajov alebo TU 

1.2 Údaje, ktoré zhromažďujeme, keď používate naše služby

Niektoré údaje získavame, už keď navštívite naše webové stránky.

1.2.1 Protokolové data

K automaticky získavaným údajom patria protokolové dáta webového servera. Pri každom vašom prístupe na nejakú stránku z našej ponuky a pri každom vyvolaní súboru sa do protokolového súboru na našom serveri ukladajú prístupové údaje k tomuto procesu. Každý dátový záznam sa skladá zo:

 • stránky, z ktorej bola zadaná požiadavka na zobrazenie novej stránky alebo súboru 
 • názvu vyvolaného súboru alebo stránky
 • dátumu a presného času požiadavky, či bola požiadavka úspešná a aké bolo vyťaženie servera v čase odosielania požiadavky
 • množstva prenášaných dát
 • IP adresy, ktorú vám priradil poskytovateľ internetového pripojenia
 • prihlasovacích údajov pre zodpovedajúcu internetovú službu (ak sa prihlásite pomocou užívateľského účtu)
 • client detection (rozpoznanie klienta) (mobil, desktop, atď.)
 • user agent

Tieto uložené dáta sa používajú výhradne anonymne na štatistické účely.

1.2.2 Cookies

Cookies sú malé súbory údajov, ktoré obsahujú reťazec znakov, v ktorom sú uložené určité otvorené alebo zašifrované informácie. Cookies sú posielané zo servera do vášho počítača, kde sa ukladajú. Slúžia predovšetkým na identifikáciu počítača, z ktorého bola odoslaná požiadavka na zobrazenie určitej stránky. Ak sa prihlásite na nejakú webovú stránku, potom cookies slúžia na to, aby serveru oznámili informáciu o prihlásení a overili oprávnenie k prístupu na požadovanú stránku. Každé cookies má dátum exspirácie, po ktorom už viac neplatia. Prostredníctvom cookies je možné sledovať cestu užívateľa po rôznych internetových stránkach a tiež po rôznych weboch. Pomocou cookies je možné zlepšiť komunikáciu medzi našim serverom a vašim počítačom a vďaka nim je používanie našich webových stránok komfortnejšie. Cookies môžu pochádzať nielen od prevádzkovateľa webových stránok, ale aj od tretích subjektov. Tieto tretie subjekty majú možnosť prostredníctvom vášho vyhľadávača zobraziť tie cookies, ktoré sú vo vašom počítači, tieto cookies mazať alebo ich konfiguráciu nastaviť tak, že sa neukladajú všetky alebo sa neukladajú vôbec. Vezmite, prosím, na vedomie, že ak deaktivujete súhlas s použitím cookies, tak niektoré funkcie (ako napr. prihlásenie) nefungujú vôbec alebo fungujú nesprávne.

V súčasnosti používame na našich webových stránkach cookies na nasledujúce účely, ktoré zaisťujú správnu funkciu:

Názov CookieFunkcia Cookie
etracker cookieRozpoznanie opakovane sa vracajúcich návštevníkov; popis pod 1.2.3.
Session cookie (poznámka o dojčení)Zabráni tomu, aby sa počas návštevy webových stránok opakovane objavovala poznámka o dojčení.
Cookie noteTá si pamätá, keď užívateľ počas návštevy stránok nechce, aby sa na každej stránke opakovane objavovala cookie poznámka.

1.2.3 etracker

Na webových stránkach hipp.cz a súvisiacich podstránkach sa prostredníctvom technológií spoločnosti etracker GmbH („etracker“) zhromažďujú a ukladajú údaje s cieľom zlepšenia služieb našej internetovej ponuky. Z týchto údajov je možné vytvoriť užívateľské účty pod pseudonymom. Na to je možné použiť práve cookies. V prípade cookies ide o malé textové súbory, ktoré sa ukladajú lokálne v medzipamäti internetového prehliadača návštevníka stránky. Cookies umožňujú opätovné rozpoznanie internetového prehliadača. Údaje získané pomocou technológií etracker nie sú bez výslovného súhlasu dotknutej osoby používané na identifikáciu osoby návštevníka webovej stránky a nie sú spojené s osobnými údajmi profilu pod pseudonymom. Zhromažďovanie a ukladanie údajov môže byť kedykoľvek s účinnosťou do budúcna odvolané:

Nevidíte toto tlačidlo? Deaktivujte prosím váš adblocker a načítajte stránku znova.

2. Podmienky používania webovej stránky

Spoločnosť Hipp Czech s.r.o. so sídlom Pekařská 628/14, 155 00 Praha 5, zapísaná u Městského soud v Praze, oddíl C, vložka 69578, IČ 25780239, je veľmi potešená, že ste navštívil (a) jej webové stránky.

Dovolte nám týmto Vás oboznámiť s podmienkami používania webových stránok a niekoľko súvisiacich informácií. Tomuto oboznámeniu venujte prosím náležitú pozornosť.

 1. Prevádzkovateľom a tvorcom webovej stránky www.hipp.sk je spoločnosť HiPP GmbH & Co. Vertrieb KG, Pfaffenhofen (ďalej iba spoločnosť).
 2. Každý návštevník webovej stránky je povinný sa pri svojej prvej návšteve zoznámiť s týmito podmienkami používania webovej stránky.
 3. Webová stránka je určená výlučne pre osobnú potrebu. Akékoľvek použitie webovej stránky alebo akejkoľvek jej časti alebo jeho obsahu inak než pre osobnú potrebu, hlavne dalšie využívanie formou šírenia, kopírovania, ďalšieho spracovávania alebo úpravou či vytváraním ďalších rozmnoženín je zakázané. Sú zakázané akékoľvek zásahy do technického alebo vecného charakteru webovej stránky. Užitie mimo osobnej potreby je neoprávneným zásahom do práv spoločnosti, a súčasne môže byť neoprávneným zásahom do práv subjektov, ktorých dáta, diela a iné nehmotné statky sú súčasťou obsahu webovej stránky.
 4. Obsah webovej stránky je pripravovaný s maximálnou starostlivosťou a snahou o presnosť a aktuálnosť. Aj napriek tomu nejde garantovať úplnosť a správnosť prezentovaného obsahu. Návštevník teda na  webovú stránku vstupuje, resp. k jej obsahu pristupuje na vlastné riziko.
 5. Obzvlášť je potreba zdôrazniť, že tu prezentované názory, informácie a riešenie nemožno brať za komplexný podklad pre riešenie individuálnych prípadov, pretože riešenie každého jednotlivého prípadu či problému vyžaduje zohľadnenie všetkých súvisiacich okolností a špecifík.
 6. Využitie prezentovaného postupu, či postup podľa tu prezentovaného názoru alebo informácií, bez poriadnej konzultácie s odborníkom, ktorý by zohľadnil všetky špecifiká a okolnosti prípadu a navrhol odpovedajúce riešenie, môže viesť ku vzniku škôd. Za tieto škody nemôže akokoľvek odpovedať pôvodca informácie alebo tvorca či správca webovej stránky.
 7. Výhrady prezentované v odst. 5 a 6 platí z povahy k veci i pre akékoľvek informácie, postupy či názory, ktoré sú prezentované na webových stránkach, na ktoré sa text obsiahnutý na tejto webovej stránke odkazuje. Rovnaké platí aj pre webové stránky zobrazované prostredníctvom zobrazovacích reklám.
 8. Ak máte záujem o riešenie konkrétnej veci, obráťte sa prosím na našu spoločnosť prostredníctvom údajov uvedených v sekcii O spoločnosti/Kontakt.
 9. Všetky práva týkajúce sa obsahu a vzhľadu týchto webových stránok sú vyhradené spoločnosti. Celkové a čiastočné reprodukcie, distribúcie, prenos (elektronický alebo iný), alebo používania týchto webových stránok pre verejné či komerčné účely sú bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti zakázané.
 10. Na webovej stránke sú v súlade s právnymi predpismi na ochranu osobných údajov zverejnené osobné údaje. Právny doklad pre užitie týchto osobných údajov je obmedzený na tuto webovú stránku. Akékoľvek ich kopírovanie a ďalšie šírenie inak než na osobnú potrebu je zásahom do práv dotknutých osôb a priestupkom podľa právnych predpisov na ochranu osobných údajov. Uvedené strany kopírovania a ďalšieho využívania neplatí, ak ide o kontaktné údaje, u ktorých je zjavné, že sú uvedené s cieľom ponúknuť návštevníkovi možnosť spojiť sa s dotyčnou osobou.
 11. Informácie o používaní Cookie sú odstupné TU.
 12. Pokiaľ s podmienkami nesúhlasíte, opusťte prosím webovú stránku a ďalej ju nepoužívajte.