Kvalitný život zvierat na farmách HiPP 

Voľný výbeh a sloboda pohybu

 

Starostlivosť a kŕmenie hospodárskych zvierat tvorí základ BIO poľnohospodárstva. Právne predpisy ošetrujú podmienky pre pohodu a zdravie zvierat: krmivo musí pochádzať z BIO fariem a nesmie obsahovať antibiotiká, hormóny na podporu rastu či geneticky modifikované suroviny. Ďalej predpisy ošetrujú prostredie na chov zvierat: priestranné stajne, dostatok svetla pre zdravie zvierat a slobodu pohybu.

HiPP má špeciálnych inšpektorov, ktorí prísne kontrolujú, či naše zvieratá majú kvalitný a pohodlný život na všetkých HiPP farmách. Vďaka tejto komplexnej kontrole ručíme za to, že naše zvieratá sú chované s ohľadom na ich potreby ku spokojnému a zdravému životu.

BIO hovädzie

Náš dobytok a teľatá žijú na dobre udržiavaných BIO farmách. V HiPPe ctíme myšlienku zachovania biodiverzity – prirodzené prostredie chovu podporuje prirodzené a slobodné správanie zvierat. A tak sa naše kravy samy rozhodujú, ako dlho sa budú pásť a kedy budú odpočívať.

 • Naše kravy chováme v ich prirodzenom prostredí – na voľných pastvinách.

 • Kvôli dojčeniu nechávame teľatá pri matke celých 8 mesiacov.

 • Vyberáme pastviny bohaté na rôznorodé byliny a traviny, aby boli zvieratá zdravé a mali chutné a kvalitné mäso.

 • Zákaz rastových hormónov či geneticky modifikovanej potravy.

 • Choroby zvierat liečime homeopatikami. Ak je nutné použiť antibiotiká, vyradíme postihnutý kus z chovu.

 • Pred spracovaním BIO mäso laboratórne kontrolujeme. Tak môžeme na 100 % zaručiť, že HiPP BIO mäso má vynikajúcu kvalitu.

 • Spracovávame len čistú svalovinu  - v našich mäsových príkrmoch je naozaj mäso.

BIO hydina

Z kurčaťa nerobí BIO kura len chov v podmienkach v súlade s prírodou. Dôležitú úlohu zohráva tiež výživa: Naše BIO kurčatá dostávajú BIO krmivo. Rastové hormóny a antibiotiká neprichádzajú do úvahy. Majú voľný priestor na pohyb, hrabanie, popolenie a ďalšie prirodzené činnosti. BIO morky u nás žijú tiež slobodne – vonku, kde majú dostatok priestoru na pohybu.

 • HiPP BIO kurčatá nemajú klasické kurníky, ale voľný výbeh, kde sa môžu veselo družiť, poskakovať a dokonca aj plávať.

 • Majú celodenný prístup k vode a BIO krmivu.

 • Naše BIO kurčatá majú na rozdiel od tých konvenčných dostatok času na rast.

 • Samce chováme na mäso, zatiaľ čo sliepočky na BIO vajíčka.

 • Zákaz antibiotík, rastových hormónov či geneticky modifikovanej potravy.