Kvalita HiPP mlieka a kontrola kvality

Aj keď používame iba výberové zložky, presná cesta k najlepšej kvalite nasleduje pevný kontrolný systém.

Minimálne 260 kontrol

Obsah každého pohárika prechádza systémom zabezpečenia akosti, ktorý pozostáva z minimálne 260 kontrol, od analýz pôdy a základných surovín až po testovanie konečného produktu. Keď naši farmári oberajú a dodávajú ovocie a zeleninu, tieto suroviny sa testujú na prítomnosť najdôležitejších látok. Ak naše laboratórium nájde látku, ktorá tam nepatrí, tieto suroviny sa už ďalej nebudú spracovávať.

Laboratórium spoločnosti HiPP patrí medzi najlepšie v Európe

Technické vybavenie v našom laboratóriu dokáže odfiltrovať približne 1200 možných reziduí v takých malých množstvách, ktoré sú porovnateľné so zrnkom soli v 50 m plaveckom bazéne.