Ocenenie a vyznamenanie

Superbrands Slovakia 2016

Značka HiPP získala prestížne Ocenenie Superbrands 2016. Titul Superbrands, ktorý je v Slovenskej republike udeľovaný a získavajú ho iba značky, ktoré prejdú viackolovým výberovým konaním, ktoré pozostáva, mimo iné, zo spotrebiteľského výskumu agentúry GfK. V poslednej fáze má rozhodujúce slovo expertná komisia Brand Council. Tú tvoria profesionáli z oblasti biznisu, komunikácie, marketingu, médií a marketingového výskumu. Bernou mincou pri rozhodovaní sú atribúty ako známosť, budovanie značky, inovácie či prestíž.

Ocenenie Superbrands 2016 pre značku HiPP je signálom, že smeruje správnym smerom a vidia to nielen zákazníci, ale aj odborná sféra.

Ocenenie Slovak Superbrands

Komisia expertov Brand Council, programu Slovak Superbrands udelila cenu Slovak Superbrands Award 2014 našej spoločnosti Hipp Slovakia s.r.o. Zaradili sme sa tak do skupiny elitných značiek, ktoré môžu slúžiť ako príklad úspešného rozvoja a dynamického vylepšovania brand image. Veríme, že táto cena je pre našich zákazníkov a partnerov potvrdením našej kvality a povzbudením pri ich každodenných rozhodnutiach.

O udelení Superbrands Award rozhoduje expertná skupina Brand Council na základe verejného prieskumu, zrealizovaného renomovanou agentúrou GfK. Členmi Brand Councilu sú najuznávanejší odborníci z oblasti marketingu, komunikácie a reklamy.

German Solar Award

5. novembra 2011
Európska asociácia pre obnoviteľnú energiu EUROSOLAR ocenila výrobcu dojčenskej stravy HiPP so základňou v Pfaffenhofene ocenením German Solar Award za rok 2011. Toto ocenenie dáva spoločnosti HiPP pocit potvrdenia trvale udržateľnej filozofie, ktorú spoločnosť praktizuje už mnoho desaťročí. Ekologický zvuk výroby dojčenskej výživy bol napokon dominantnou témou počas celej histórie spoločnosti. Spoločnosť HiPP nie je len priekopníkom v ekologickom poľnohospodárstve, ale ako prvý výrobca potravín v Európe zaviedla aj systém environmentálneho manažmentu certifikovaný EMAS, a to už v roku 1995. Vďaka dôslednej a trvalej realizácii tohto systému spoločnosť neustále šetrí energiu a prírodné zdroje a v súčasnosti vyrába produkty v Nemecku CO2 neutrálne, a to aj napriek zdvojnásobeniu svojej produkcie. Globálne otepľovanie je úzko spojené s vymieraním živočíšnych druhov a rastlinných odrôd. HiPP sa týmto spôsobom aktívne venuje ochrane biodiverzity.

Cena „POS Marketing Award“

11. október 2011
Tento týždeň udelila POS-marketingová asociácia POSMA už po jedenásty raz ocenenie German POS Marketing Award. Trendy určujúce POS-marketingové kampane sa v roku 2010 oceňovali v 11 základných a 3 dodatočných kategóriách – menovite v zlatej, striebornej a bronzovej. Spoločnosti HiPP sa podarilo vyhrať dokonca dvakrát. Kampaň na 6-balenie príkrmov s tričkom pri príležitosti Majstrovstiev sveta vo futbale 2010 bola ocenená striebornou POS Marketing Award v kategórii Malý rozpočet – veľký výsledok. V tejto kategórii sa tento rok neudelilo žiadne zlaté ocenenie. V kategórii Spotrebný tovar s rýchlym obratom sa spoločnosti HiPP podarilo vyhrať s touto istou kampaňou tretie miesto. V tejto kategórii vyhrala zlaté ocenenie Coca-Cola pred Milkou (Kraft Foods).

Uznanie za Bavorskú environmentálnu dohodu

27. september 2011
Uznanie za dlhodobú, trvalú angažovanosť v kooperatívnej ochrane životného prostredia podľa Bavorskej environmentálnej dohody.
Spoločnosť HiPP bola jedným zo signatárov, keď sa 23. októbra 1995 založila Bavorská environmentálna dohoda Spoločná ochrana životného prostredia. Spoločnosti HiPP ako jednej z prvých spoločností spolu s ďalšími zakladajúcimi spoločnosťami udelil minister Söder počas ceremoniálu v sídelnom kostole v Mníchove ocenenie za jej dlhodobú, trvalú a príkladnú angažovanosť. „Cieľom Environmentálnej dohody je posilniť a ďalej rozvíjať angažovanosť bavorských spoločností na poli ochrany životného prostredia, založenú na osobnej zodpovednosti a dobrovoľnom konaní. Členovia tejto Environmentálnej dohody poskytujú dôležitý príklad prispievania k Bavorsku, ktoré predstavuje trvale udržateľný životný priestor, šetrný k životnému prostrediu.“ hovorí Söder. Počas ceremoniálu minister udelil ocenenie 120 spoločnostiam z horného Bavorska, ktoré patrili k prvým členom tejto environmentálnej dohody.

Pohár „Sales Cup“

8. jún 2011
Za kampaň na príkrmy z posledného roka Podpor svoj tím s bezplatnými fanúšikovskými tričkami vyhrala spoločnosť HiPP GmbH & Co. Vertrieb KG Oskara za propagáciu predaja. Toto ocenenie udeľoval Lebensmittel-Zeitung direkt a ceremoniál udeľovania cien sa konal vo Wiesbadene 8. júna 2011. Týmto ocenením sa spoločnosti HiPP podarilo prvýkrát vyhrať marketingové ocenenie na poli propagácie predaja.

Ocenenie Sales Cup 2011 sa udeľovalo v rôznych kategóriách. V kategórii Priemyselná propagácia nám nezávislá porota expertov udelila ocenenie za mimoriadnu účinnosť propagácie, ako aj za kreativitu našej propagačnej darčekovej kampane.

Čestný obchodník

19. máj 2011
Pri príležitosti Dňa spolkového zväzu v Hildesheime v Nemecku, v priestoroch IHK v Hildesheime, udelila Federálna asociácia KKV bavorskému podnikateľovi Prof. Dr. Clausovi Hippovi (Baby Food HiPP) čestné ocenenie KKV Čestný obchodník 2011. Pochvalnú reč predniesol minister spolkovej kancelárie Eckart von Klaeden. Týmto čestným ocenením pripomína Katolícke sociálne združenie starú základnú kompetenciu tejto asociácie: ideál „ čestného obchodníka“. Oceňuje podnikateľov, ktorí „eticky a dobre zaobchádzajú“ so zamestnancami, s klientmi a so spoločnosťou. Dôležitými kritériami sú občianska angažovanosť, podnikateľská odvaha a čestne získané vedúce postavenie.

Econosopher

6. apríl 2011
6. apríla v Mníchove ocenila nemecká podporná organizácia Human Plus e. V. výrobcu dojčenskej výživy Clausa Hippa cenou Econosopher. Túto cenu každoročne udeľuje medzinárodne aktívna charitatívna organizácia osobám a spoločnostiam s vysokou sociálnou zodpovednosťou a mimoriadnymi zásluhami. Human Plus e.V. je známa ako nezisková organizácia poskytujúca humanitárnu pomoc. Jej aktivity prispeli od roku 1998 k zmierneniu chudoby a ťažkej situácie v mnohých krajinách na celom svete. Táto podporná organizácia sa vyjadrila, že dôvodom udelenia ocenenia bolo, že keď Claus HiPP podal pomocnú ruku deťom v núdzi na Haiti a v Pakistane, dokázal, že to nerobí preto, lebo je to jeho zamestnanie, ale preto, lebo je to jeho životné poslanie.

Bavarian Constitutional Medal

1. december 2010
Mníchov – Odchádzajúceho riaditeľa Bavorskej rozhlasovej spoločnosti (BR) Thomasa Grubera a výrobcu dojčenskej výživy Clausa Hippa v Mníchove ocenili Zlatou ústavnou medailou. Obidvaja ocenení dostali medaily vo štvrtok v budove Bavorského parlamentu. Prezidentka spolkového snemu Barbara Stamm (CSU) ocenila aj ďalších 43 osobností za ich angažovanosť pre spoločnosť. 14 ocenených dostalo zlatú Ústavnú medailu. Okrem toho sa udelilo 31 strieborných medailí.

Probiotická kultúra

27. novembra 2010 sa v Budapešti uskutočnila udalosť mimoriadneho významu. Na 23. deň vied o biokultúre sa poctili oceneniami mimoriadne zásluhy na poli maďarskej biokultúry. Tento rok dostal pán Csaba Bódi, generálny riaditeľ spoločnosti HiPP Kft., Cenu probiotickej kultúry, pamätnú medailu a diplom.

Podnikateľ roka

12. november 2010
V piatok 12. novembra dostal Prof. Dr. Claus Hipp vo Frankfurte nad Mohanom renomované ekonomické ocenenie Podnikateľ roka 2010. Pre držiteľov tohto ocenenia je charakteristická ekonomická moc a zmysel pre zodpovednosť. Okrem toho Prof. Dr. Clausa Hippa nominovali v kategórii Svetový podnikateľ roka 2011. Tento medzinárodný ceremoniál udeľovania cien sa konal na jar roku 2011 v Monte Carle.

V piatok v noci oceňovala spoločnosť Ernst & Young v starej budove opery vo Frankfurte nad Mohanom Podnikateľov roka 2010. „Výhercovia ocenení presvedčili porotu svojím tempom rastu, ale aj ochotou podstúpiť riziko a angažovanosťou pre spoločnosť,“ vysvetlil Wolfgang Glauner, organizátor a projektový manažér tejto súťaže.

Steiger Award v kategórii „Životné prostredie“

13. marec 2010
13. marca sa v Bochume v Nemecku udeľovalo ocenenie Steiger Award, ktoré je symbolom tolerancie a humanity. Claus Hipp vyhral ocenenie v kategórii „Životné prostredie“, „pretože desaťročia ako podnikateľ zavádzal do praxe svoje osobné hodnoty vrátane úsilia chrániť a uchovávať prírodu a takisto chrániť životné prostredie. Claus Hipp znovu a znovu strháva pozornosť verejnosti na nebezpečenstvo neustáleho znečisťovania životného prostredia. Nemá ani žiadne námietky voči výrobe v Nemecku. Týmto spôsobom vytvára pracovné miesta a vedie svoje podnikanie moderným spôsobom, v súlade s najnovšími nariadeniami na poli ochrany životného prostredia.“

Nemecká cena trvalej udržateľnosti

6. január 2009
German Sustainability Award v kategórii „Trvale udržateľný nákup „
Spoločnosť HiPP dostala ocenenie German Sustainability Award za svoje zásluhy na poli trvale udržateľného nákupu. Spoločnosť v rámci celého svojho reťazca vytvárania hodnôt dlhodobo praktizuje konzistentný manažment udržateľnosti na najvyššej úrovni. Princípy trvalej udržateľnosti sa berú do úvahy od nákupu k výrobe, distribúcii a administratíve. Spoločnosť HiPP tieto princípy vynikajúcim spôsobom zaviedla na poli nákupu. Spoločnosť Hipp je s približne 25 000 tonami na celom svete najväčším spracovateľom biologických surovín.

Ocenenie za ochranu životného prostredia Zlatý kvet mesta Rheydt

13. september 2009
Tohtoročný víťaz ocenenia Claus Hipp bol už pred 30 rokmi priekopníkom na poli dojčenskej výživy vytvorenej z ekologického hospodárenia. „Odvážne predbehol svoju dobu,“ takto čestného hosťa opísal starosta Norbert Bude. „Claus Hipp nedáva ekologickému  poľnohospodárstvu iba svoje meno,“ dodal prezident Výboru správnej rady pre ceremoniál udeľovania ceny Golden Flower Dr. Gottfried Arnold vo svojej pochvalnej reči. „V posledných rokoch sa mu podarilo znížiť emisie CO2 svojej spoločnosti o viac ako 90 percent. Veľký podiel z jeho zásob energie pochádza z obnoviteľných zdrojov. Spotreba vody sa znížila približne o 40 percent na vyprodukovanú tonu. „S Clausom Hippom sa spoločnosť stáva ekologickejšou, humánnejšou, ohľaduplnejšou,“ povedal hovorca úradu.

Značka storočia

15. október 2009
15. októbra udeľovalo vydavateľstvo Deutsche Standards EDITIONEN na Frankfurtskom knižnom veľtrhu 16. cenu Značka storočia.

250 významných značiek, medzi nimi aj HiPP, dokumentmi dokladá ekonomickú silu nemeckej značky produktov. Existujú produkty, ktoré symbolizujú celú kategóriu produktov. Automatická práčka? Plyšový macík? Gumený medvedík? Detská výživa? Presne: Miele, Steiff, Haribo a HiPP!

Knihu značiek ponúkajú všetky kníhkupectvá s nemeckou literatúrou a vydanie Značky storočia sa dá nájsť napríklad v každom Goetheho inštitúte a na každom veľvyslanectve po celom svete.