Očkovací plán

Základné očkovania

Preočkovania

Očkovanie za špeciálnych okolností

Pneumokoky

Jedno dodatočné očkovanie proti pneumokokom (môžu spôsobiť napr. meningitídu, otravu krvi) sa odporúča deťom so zvýšeným zdravotným rizikom z dôvodu niektorých ochorení a predčasne narodeným bábätkám (narodené pred 38. týždňom tehotenstva), ako aj novorodencom s nízkou pôrodnou hmotnosťou (menej ako 2 500 g).

Dojčatá majú v 1. polroku absolvovať od 3. mesiaca veku 3 očkovania v mesačnom intervale a 4. očkovanie absolvujú v 2. roku (staršie deti potrebujú iba 3 alebo 2 očkovania). Tieto očkovania sa môžu podávať súčasne so 4 očkovaniami 6-v-1.

Hepatitída B u novorodencov

Ak je matka HBsAg (povrchový antigén hepatitídy-B) pozitívna alebo ak nie je známy stav HBsAg matky, deti sa majú očkovať už ako novorodenci:

  1. 1. očkovanie max. do 12 hodín po narodení
  2. (prípadne súčasne s imunoglobulínom proti hepatitíde B (= špeciálne sérum s protilátkami proti hepatitíde B)
  3. 2. očkovanie o mesiac neskôr
  4. 3. očkovanie 6 mesiacov po 1. očkovaní

Ovčie kiahne (varicella)

Proti varicelle sa odporúča štandardné očkovanie pre všetkých dospievajúcich, ktorí ešte neprekonali ovčie kiahne alebo ešte neboli očkovaní proti ovčím kiahňam. Očkovaní by mali byť aj dospelí so špeciálnymi základnými ochoreniami, a najmä ženy, ktoré chcú mať deti, pokiaľ ešte neprekonali ovčie kiahne.

Pre deti vo veku od 9 mesiacov do 13 rokov je dostačujúce 1 očkovanie. Dospievajúci od 13 rokov a dospelí dostávajú 2 očkovania s minimálnym intervalom 6 týždňov.

Čierny kašeľ pre rodičov a súrodencov

Aby sa ochránil novorodenec a dojča, osoby, ktoré sú s ním v blízkom kontakte, najmä starší bratia a sestry, majú byť očkovaní proti čiernemu kašľu minimálne 4 týždne pred jeho narodením, pokiaľ nemajú dostatočnú imunizáciu z predchádzajúcich očkovaní alebo minulých infekcií. Počas tehotenstva nie je dovolené žiadne očkovanie, t. j. matka sa má očkovať proti čiernemu kašľu pred otehotnením alebo počas prvých dní po pôrode.

Chrípkový vírus

Odporúča sa očkovať deti (od 6 mesiacov), dospievajúcich a dospelých so zvýšeným zdravotným rizikom v dôsledku základného ochorenia, ako sú napr. chronické ochorenia dýchacích orgánov (napr. astma), chronické kardiovaskulárne ochorenia, diabetes mellitus, ochorenia pečene a obličiek, imunitná nedostatočnosť a ďalšie; každoročné očkovanie najnovšou očkovacou látkou.

Meningokoky

Očkovanie proti meningokokom sa odporúča u detí a dospelých s niektorými vrodenými alebo získanými typmi imunodeficienciami a u detí a dospelých po odstránení sleziny (môžu spôsobiť meningitídu a ťažkú otravu krvi).

Kliešťová encefalitída (TBE)

Očkovanie proti kliešťovej encefalitíde sa odporúča u detí od 3 rokov alebo pred pobytom (doma/dovolenka) v rizikovej oblasti. 2 očkovania v 1 – 3 mesačnom intervale a 3. očkovanie 9 – 12 mesiacov po druhom očkovaní.