BIO mlieko

Odkiaľ pochádza BIO mlieko na výrobu BIO mliečnych dojčenských výživ HiPP?

HiPP používa výlučne mlieko z fariem, ktoré pracujú v striktnom súlade so smernicami ekologického poľnohospodárstva. Dojnice sa chovajú v podmienkach vhodných pre svoj druh a pasú sa na prírodných pastvinách viac ako 200 dní v roku. Tieto pastviny sa obrábajú bez minerálnych hnojív alebo chemických a syntetických postrekov.

Táto prirodzená potrava zvierat pozostávajúca z trávy, zo sena alebo z obilia garantuje najlepšiu BIO kvalitu, z ktorej nakoniec vzniká naše výživné, zdravé mlieko. Vďaka tomu je BIO mlieko také dôležité pre mliečne dojčenské výživy HiPP.

BIO mlieko HiPP podlieha prísnej kontrole.

Všetko neustále testujú nezávislé testovacie inštitúcie formou neohlásených inšpekcií. Okrem toho HiPP kontroluje všetky produkty svojimi vlastnými laboratórnymi testami, ktoré sú ešte prísnejšie, ako vyžaduje zákon. Týmto sa zaisťuje, že pre Vaše bábätko sa spracovalo iba to najlepšie BIO mlieko.