Prečo sme sa vydali cestou BIO

Väčšina z nás si v dnešnej dobe uvedomuje dôležitosť kvalitnej a hodnotnej stravy, obzvlášť s ohľadom na tú najcitlivejšiu skupinu – dojčatá a malé deti. Prečo teda zvoliť BIO?

Organické hospodárenie sa líši od konvenčného predovšetkým nepoužívaním pesticídov, a tým lepšou kvalitou pôdy a BIO diverzitou. Spoločnosť HiPP začala s BIO farmárčením už v roku 1956, teda pred viac ako 60 rokmi. Spoločnosť sa stala priekopníkom BIO farmárčenia, a zatiaľ čo sa BIO stáva fenoménom posledných rokov, pre HiPP sú striktné BIO pravidlá úplnou samozrejmosťou už desiatky rokov.

Pesticídy

Najviac ohrozenou kategóriou, okrem samotných pracovníkov v poľnohospodárstve, sú malé deti. Tie totiž na rozdiel od nás dospelých potrebujú na kilogram svojej hmotnosti viac vzduchu, vody a potravy. Kľúčové orgány pre látkovú výmenu organizmu, pečeň a obličky, nie sú u malých detí ešte úplne vyvinuté. Aj rýchlo sa vyvíjajúce bunky v tele malých detí sú na toxíny oveľa viac citlivejšie. Ohrozený je tiež vývoj mozgu a nervovej sústavy, pretože u detí nie je úplne vyvinutá hematoencefalická bariéra, ktorá by mozog pred vplyvom pesticídov chránila.

Je preukázaná súvislosť s výskytom pesticídov v prostredí a potravinách a celou radou chorôb či vývojových porúch. Štúdie preukazujú, že konzumácia BIO potravín významne znižuje množstvo pesticídov prítomných v tele.

Kvalita pôdy

Konvenčné poľnohospodárstvo je často charakterizované pestovaním monokultúr a potrebou vysokých výnosov, čo si vyžaduje použitie veľkého množstva hnojív. Klesá nie len kvalita pôdy, ktorá je nadmerne vyťažovaná, ale nevhodným obhospodarovaním je vysoko zasiahnutá aj schopnosť retencie vody v pôde. Voda sa počas dažďov nevstrebáva a po poli len stečie. Vznikajú tak ďalšie a ďalšie náklady na obnovu pôdy a prirodzeného biotopu krajiny.

V ekologickom poľnohospodárstve sa kladie dôraz na kvalitu pôdy, na jej schopnosť zadržať vodu a živiny. Na starostlivom výbere plodín, ktoré sa pestujú. A tiež na to, že každá pôda potrebuje odpočinok. Preto sa aj na HiPP farmách nechávajú v pravidelných intervaloch polia ležať úhorom.

Biodiverzita, alebo biologická rozmanitosť, sa používa na popis toho, koľko rastlinných druhov žije v určitom regióne. Globálny pokles populácie včiel je horúcou témou nedostatočnej biologickej rozmanitosti a predmetom verejného záujmu. Čo je za neustálym úbytkom populácie hmyzu? Hlavnou príčinou je konvenčné poľnohospodárstvo – veľké plochy monokultúr, pesticídy, hnojivá. Množstvo publikácií potvrdzuje, že pozitívny dopad na biologickú rozmanitosť má práve BIO poľnohospodárstvo.

My v spoločnosti HiPP vieme, že kvalitné produkty si vyžadujú tie najlepšie suroviny. Preto máme omnoho prísnejšie požiadavky na našich BIO farmárov, ako si vyžaduje legislatíva pre BIO poľnohospodárstvo.  Aplikujeme prísny kontrolný systém niekoľkých stoviek kontrol a inšpekcií,  testujeme až 1200 kontaminantov od vstupných surovín po konečný produkt.

HiPP je jedným z najväčších spracovateľov ekologicky vyrábaných surovín na svete a číslo jedna v Európskom merítku. Logo HiPP BIO prevyšuje požiadavky kladené EÚ na BIO produkty. Zistiť viac o HiPP BIO zásadách.