Trvalá udržateľnosť ako filozofia firmy

Trvalá udržateľnosť je správna rovnováha medzi tromi rozmermi: ekológiou, ekonómiou a sociálnymi aspektmi.

Ak si riadime svoje životné prostredie, naše sociálne životy a našu ekonomiku udržateľným spôsobom, budeme mať budúcnosť a zabezpečíme, aby mohli mať budúce generácie životy, ktoré sa oplatí žiť. Udržateľne sa správame vtedy, ak to, čo robíme, môže za určitých podmienok pokračovať navždy.