Trvalá udržateľnosť si vyžaduje spôsob života a práce, ktorý príliš nezaťažuje, neplytvá a dokonca ani neruinuje prírodné zdroje tvoriace základ ľudského života. Myšlienka v pozadí tohto termínu už bola opísaná pred stovkami rokov v lesníctve. Predstavuje formu využívania, pri ktorej sa vyťaží presne toľko dreva, koľko môže v rovnakom čase dorásť, aby sa nikdy nevyťažilo všetko drevo, ale aby sa mohli zdroje regenerovať a aby ich mohli využívať aj budúce generácie.

Naša cesta k trvalej udržateľnosti

Prvé kroky na ochranu klímy podnikol už v roku 1959 Georg Hipp, keď sa začal venovať ekologickému poľnohospodárstvu. V jeho úsilí pokračuje už štvrtá generácia rodiny Hipp.

Zistiť viac

Slovníček pojmov udržateľnosti

Aby sme udržateľnosť dokázali pretavovať v každodennom živote, musíme porozumieť jej súčastiam. Zorientujte sa v pojmoch vďaka nášmu praktickému slovníku.

Trvalo udržateľné obaly

Už viac ako 60 rokov sa HiPP zaoberá BIO farmárčením a udržateľnou výrobou. Uvedomujeme si a prijímame osobitnú zodpovednosť za ekologickú výrobu zdravej dojčenskej výživy prvotriednej kvality.

Naša cesta k znižovaniu uhlíkovej stopy

Rešpektujeme krehkú rovnováhu medzi prírodou, spoločnosťou a ekonomikou. Okrem organického farmárčenia sme sa zaviazali aj k ochrane planéty.

Prečo HiPP používa plastové tašky? Znovu a znovu.

Plastové tašky sa stali symbolom znečistenia našej planéty. Pritom ich vynálezca ich vymyslel, aby našej planéte pomohol. Z nášho prístupu by bol zrejme v šoku. Prečo ich máte aj vy používať znovu a znovu?

HiPP a udržateľnosť – pýtate sa nás

Zmena klímy, je pre celý svet jednou z najväčších výziev. Všetci by sme mali prispievať k udržaniu globálneho otepľovania na čo najnižšej úrovni a zintenzívniť svoje úsilie. Svoje ciele na ochranu klímy sme si preto stanovili i my.

Udržateľnosť ako filozofia spoločnosti

Udržateľnosť je správna rovnováha medzi tromi rozmermi: ekológiou, ekonómiou a sociálnymi aspektmi...

Trvalá udržateľnosť vo firemnej organizácii

Každé odvetvie spoločnosti má nominovaného svojho vlastného zástupcu zodpovedného za udržateľnosť, ktorý aktívne pracuje na vývoji a realizácii týchto cieľov...

Udržateľné produkty - budúcnosť pre naše deti

Vyrábame „potraviny pre život“. Spoločnosť HiPP je medzinárodným výrobcom dojčenskej výživy. Ako taký má – a prijíma – špeciálnu zodpovednosť za ekologickú produkciu zdravých detských pokrmov prvotriednej kvality...