Tipy týkajúce sa pohárikov

Príprava pohárikov, téglikov alebo misiek

  • Odoberte toľko, koľko podľa Vášho predpokladu dieťatko zje, a toto množstvo zohrejte vo vodnom kúpeli alebo v mikrovlnnej rúre.
  • Po zohriatí dobre zamiešajte obsah pohárika, téglika alebo misky pomocou plastovej lyžičky a dôkladne skontrolujte teplotu.
  • Nepoužívajte znovu zvyšky, ktoré ste už predtým zohriali.
  • Neprihriate zvyšky sa môžu uchovávať uzatvorené v chladničke, ale musia sa spotrebovať do 1 – 2 dní (viď. etiketa).

Dávajte pozor na bezpečnosť pohárika

Pred opustením výrobného závodu skontrolujeme, či je každý pohárik a téglik dokonale utesnený. Týmto sa zabezpečí, že sa dodávajú výlučne správne utesnené produkty. Aby ste podávali dojčenskú výživu, ktorá má vždy vynikajúcu kvalitu, v obchode a hneď pred prvým otvorením príkrmu skontrolujte, či nie je poškodený obal.

Pri pohárikoch urobte „test uzáveru“: stred uzáveru musí byť konkávny (mierne prehnutý nadol) a nesmie sa pod tlakom prehýbať. Akýkoľvek pohárik s uzáverom vydutým smerom nahor sa z bezpečnostných dôvodov nesmie používať.

Okrem toho by ste mali pri prvom otváraní pohárika zreteľne počuť puknutie.

Pri téglikoch urobte „tlakový test“: držte téglik viečkom smerom nadol a mierne stlačte stenu téglika – ak produkt vyteká, nepoužívajte obsah téglika.

Všeobecné zavádzanie príkrmov s nízkym obsahom alergénnych zložiek

Pri zavádzaní príkrmov s nízkym obsahom alergénnych zložiek si všímajte priložené symboly, ktoré nájdete na etiktách výrobkov HiPP. Pomocou týchto produktov môžete zostaviť "krok za krokom" plán výživy pre Vaše bábätko.

Tip: Používajte BIO mäso HiPP na vytvorenie svojich vlastných kompletných jedál. Jednoducho zmiešajte požadovanú zeleninu HiPP s polovicou pohárika BIO mäsa HiPP. V našich produktoch výlučne používame vysokokvalitné BIO mäso zo zvierat, ktoré sa chovajú v podmienkach vhodných na konkrétny druh, s úplnou dokumentáciou o pôvode.