Materské mlieko a dojčenie

Dôležité upozornenie

Dojčenie je najlepšia a najlacnejšia forma výživy pre Vaše dieťa, ktoré súčasne zabezpečuje dobrú ochranu pred ochorením. Časté dojčenie je najlepší spôsob, ako podporiť tvorbu mlieka. Dbajte na to, aby ste počas dojčenia jedli vyváženú stravu. Rozhodnutie nedojčiť sa ťažko berie späť. Prikrmovanie mliečnou dojčenskou výživou môže mať vplyv na úspešnosť dojčenia. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) odporúča výlučné dojčenie počas prvých 6 mesiacov života dieťaťa. Požiadajte o radu vo Vašej nemocnici alebo u Vášho pediatra. Nesprávna príprava dojčenského mlieka môže mať za následok poškodiť poškodenie zdravia. Preto venujte intenzívnu pozornosť tipom radám a pokynom na prípravu mlieka uvedeným na obale.