Čo je výživa s hydrolyzovanou, na malé kúsky naštiepenú, bielkovinou?

Mliečna bielkovina môže byť rozhodujúcim faktorom pri vzniku alergií. Výživa s hydrolyzovanou, na malé kúsky naštiepenú, bielkovinou obsahuje bielkovinu, ktorá sa štiepi pomocou špeciálneho postupu za vzniku bielkovinových častí, ktoré organizmus dojčaťa nevníma tak veľmi ako cudzorodé.

Bielkoviny vo výžive HiPP HA2 sa mimoriadne silno štiepu a ultrafiltrujú.

Aj malé množstvá počiatočnej mliečnej dojčenskej výživy s normálnym, neštiepenými bielkovinami môžu viesť k senzibilizácii, a ohroziť tak účinok stravy s nízkym obsahom alergénnych zložiek.

Uvedomte si, že: ani strava s nízkym obsahom alergénov nemôže zabezpečiť 100% ochranu.

Materské mlieko podporuje zdravú črevnú mikroflóru. Tá môže chrániť pred vznikom alergií.

Okrem mliečnej bielkoviny zohráva dôležitú úlohu v boji proti alergiám aj črevná mikroflóra dieťaťa. Štúdie preukázali, že zloženie črevnej mikroflóry u detí s alergiami a bez alergií sa značne líši.

Črevná mikroflóra detí s alergiami zvyčajne obsahuje viac nežiaducich baktérií a súčasne menšie množstvo dobrých baktérií mliečneho kvasenia ako črevná mikroflóra detí bez alergií. Preto sa zdá, že zdravá črevná mirkoflóra, podľa vzoru dojčených detí, má rozhodujúci vplyv na prevenciu alergií.

Mliečna dojčenská výživa HiPP HA Combiotik: inšpirované prírodou

Materské mlieko je vodítkom pre naše vývojové úsilie. V materskom mlieku sa nachádza veľa probiotických kultúr, pričom každá sa môže líšiť od druhej. V materskom mlieku sa nachádza aj prebiotická vláknina, ktorá zabezpečuje zdravú črevnú mikroflóru.

Mliečna dojčenská výživa HiPP HA2 Combiotik sa inšpiruje materským mliekom:

  • PRAEBIOTIK® - Galaktooligosacharidy GOS z laktózy. Laktóza je hlavným sacharidom materského mlieka. Zložky GOS sú tak prirodzene obsiahnuté v materskom mlieku.
  • PROBIOTIK® - Mliečne kultúry L. fermentum, ktoré sa vyskytujú v materskom mlieku. Materské mlieko prirodzene obsahuje probiotické kultúry – v individuálnej variabilite a množstve.
  • Metafolin®3: Zdroj folátu – inšpirovaný materským mliekom,
  • *Vitamíny C & D: podporujú správnu funkciu imunitného systému.

*Obsahuje vitamíny C, D, ALA a DHA ako všetky pokračovacie mlieka podľa požiadaviek legislatívy. 3Metafolin® je registrovanou ochrannou známkou spoločnosti Merck KGaA, Darmstadt, Nemecko. HiPP je jediné následné mlieko s bioaktívnym folátom Metafolin®.