Trvalá udržateľnosť v organizácii firmy

Pre spoločnosť HiPP nie je udržateľnosť iba moderný marketingový pojem. Ekologickému poľnohospodárstvu sa venujeme viac ako 50 rokov. Ako priekopnícka spoločnosť máme obrovský vplyv na udržateľné štandardy. Náš manažment udržateľnosti sa zameriava na spoločnosť ako celok, ako aj na celý reťazec vytvárania hodnôt.

Spolu s našimi dodávateľmi a pestovateľmi zavádzame vyvinuté štandardy spoločnosti HiPP s cieľom zabezpečiť garanciu kvality, ochrany životného prostredia, ako aj spravodlivé sociálne pracovné podmienky.

Pre nás je trvalá udržateľnosť podstatou manažmentu

Manažment trvalej udržateľnosti je priamo zakomponovaný v manažmente spoločnosti. Každé odvetvie spoločnosti má stanoveného zástupcu zodpovedného za udržateľnosť, ktorý aktívne pracuje na vývoji a realizácii týchto cieľov.

Dokumentácia

V správe o trvalej udržateľnosti zverejňujeme všetky dôležité kľúčové čísla spoločnosti, ako aj naše každoročné ciele. Všetky sídla spoločnosti HiPP sú certifikované podľa štandardu ISO 14001. Prvé bolo certifikované v Pfaffenhofene v roku 1997 a bolo schválené aj podľa EMAS (Eco-Management and Audit Scheme – Schéma Spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit ).

Ocenenia (výber)

1997 Eko-manažér roka od magazínu Capital a WWF
2000 Millennium Business Award od UNEP a ICC2002
2002 Energy Globe za jeden z 50 najlepších svetových energetických konceptov
2003 German Environmental Reporting Award
2008 CSR Mobility Award za príkladný dopravný manažment
2009 Značka storočia
2009 German Sustainability Award, v kategórii Nákup
2009 Zlatý kvet mesta Rheydt – ocenenie za ochranu životného prostredia
2010 Pro Biokultura
2010 Steiger Award za výnimočný environmentálny manažment
2010 Podnikateľ roka
2011 Čestný obchodník
2011 German Solar Award

Spolupráca

Považujeme sa za organizáciu, ktorá sa neustále vzdeláva a je pripojená do siete a úzko spolupracuje s univerzitami, vedeckými inštitútmi a ďalšími partnermi.