Trvale udržateľné výrobky zabezpečujú budúcnosť našich detí

Zdravé potraviny v súlade s prírodou.

Vyrábame „potraviny pre život“. Spoločnosť HiPP je medzinárodným výrobcom dojčenskej výživy. Ako taký má – a prijíma – špeciálnu zodpovednosť za ekologickú výrobu zdravej dojčenskej výživy prvotriednej kvality. Čoraz viac spotrebiteľov chce vedieť, ako sa vyrába a odkiaľ pochádzajú potraviny, ktoré konzumujú. Význam udržateľnej výživy a udržateľnej spotreby neustále rastie.

HiPP BIO pečať

Už viac ako 50 rokov reprezentuje spoločnosť HiPP symbol ekologického poľnohospodárstva, ktoré rešpektuje prírodné cykly, chráni životné prostredie a pre ktoré je charakteristická trvalá udržateľnosť. Toto zaručuje HiPP BIO pečať a meno Claus HiPP. S našimi kritériami vysokej kvality presahujeme požiadavky zákona a stanovujeme si oveľa vyššie ciele, ako sú tie, ktoré stanovuje pečať EÚ pre BIO potraviny. Preto obsah každého pohárika výživy HiPP podstupuje viac ako 260 kontrol. Laboratórium spoločnosti HiPP je jednou z popredných inštitúcií svojho druhu v Európe.

Uhlíková stopa

HiPP ako jedna z popredných nemeckých spoločností v potravinárskom priemysle vypočítala ako príklad uhlíkové stopy súvisiace s produktmi. V budúcnosti chceme zisťovať dôležité údaje o ekologickej rovnováhe pri všetkých našich produktoch, aby sme odpovedali na otázku našich zákazníkov o tom, koľko CO2 vypúšťame do ovzdušia pri výrobe jedného produktu HiPP.

Žiadne zelené genetické inžinierstvo

Naše jednoznačné „nie“ zelenému genetickému inžinierstvu je naším etickým záväzkom. Extrémne zúžená diverzita druhov a odrôd spôsobená týmto typom genetického inžinierstva a jej dramatický vplyv na biodiverzitu sa musí zastaviť. Je to jeden z našich špeciálnych záväzkov. Pretože nejde o nič menej ako o samotný základ života.

Transparentné zásobovanie a reťazce vytvárania hodnôt.

Spoločnosť HiPP úzko spolupracuje so svojimi výrobcami: naše ciele môžeme dosiahnuť len vtedy, keď aj naši dodávatelia a partneri pracujú udržateľným spôsobom. Preto je súčasťou našej zmluvy kódex chovania a etický kódex. Spolu so svojimi partnermi v dodávateľskom reťazci vytvárame nielen prvotriednu kvalitu, ale aj ekologické, sociálne a ekonomické štandardy. Spoločnosť HiPP kladie mimoriadny dôraz na vývoj trvalých, dlhodobých obchodných vzťahov založených na dôvere.