Motorické schopnosti a reč u detí

Ako vyzerá zvyčajný vývoj motorických schopností a reči u detí?

Motorické zručnosti dieťaťa

Tu uvádzame prehľad vývojových štádií motorických zručností počas prvých 12 mesiacov...

Vývoj reči

Tu vám ponúkame prehľad vývojových štádií reči dieťatka...