Dr. Hans Müller: duchovný otec ekologického poľnohospodárstva

Dr. Hans Müller sa narodil v roku 1892 v kantóne Bern. Tu vyrastal spolu so šiestimi súrodencami na farme v údolí Emmental. Do začiatku 30. rokov minulého storočia Müller pracoval ako učiteľ. Skúsenosti s ťažkou situáciou rodín farmárov a s ňou spojenými sociálnymi problémami ho prinútili rozhodnúť sa vstúpiť do politiky.

Počas svojho politického pôsobenia, ktoré zahŕňalo 19 rokov v Národnom zhromaždení, dospel Dr. Hans Müller k presvedčeniu, že základné problémy vidieckej existencie sa nedajú vyriešiť na politickej úrovni, ale že si farmári musia pomôcť sami.

Svoju pozornosť zameral najmä na malé farmy a spôsob zabezpečenia ich existencie. Dr. Hans Müller videl jednu možnosť, ako si môže vidiek sám pomôcť, v odmietnutí konvenčného poľnohospodárstva, znížení nákladov a zachovanie života v pôde, ako aj v produkcii vysokokvalitných potravín.

Spolu so svojou manželkou Dr. Marie Müller a s doktorom, bakteriológom a pôdoznalcom Dr. Hansom Petrom Ruschom vyvinuli metódu ekologického pestovateľstva.

V tomto trojčlennom tíme Dr. Hans Müller prijal úlohu zaviesť vedecké inovácie testované jeho manželkou a výsledky bakteriologického výskumu Dr. Ruscha do poľnohospodárskej praxe.

So svojou novou metódou priniesli do švajčiarskeho poľnohospodárstva a aj za jeho hranice nové impulzy. Podobne ako bio-dynamická metóda, ktorú vyvinul tiež vo Švajčiarsku Rudolf Steiner, sa ekologické  poľnohospodárstvo rozšírilo aj do ďalších krajín.