Bezpečnostné odporúčania

V prípade kontaktu s očami/prehltnutia

Rovnako ako všetky kozmetické prípravky HiPP nie sú toxické. Aj napriek tomu však nie sú vhodné ako hračky pre deti. Nedovoľte, aby sa Vaše dieťa hralo s kozmetickými prípravkami (bez dozoru). Dbajte na to, aby boli vždy zatvorené a mimo dosahu Vašich detí.

Čo robiť, ak sa len niečo stane:

Snažte sa (ak je to potrebné) upokojiť dieťa tak, že sami zachováte pokoj. Váš pokoj sa prenesie aj na vaše dieťa.

Ak sa kozmetický prípravok dostane do očí Vášho dieťaťa: Pokúste sa dôkladne vypláchnuť oko (oči) čistou teplou vodou (napr. vylievaním z pohárika).

Ak Vaše dieťa prehltne kozmetický prípravok:

  • Pokúste sa vypláchnuť ústa dieťaťa čistou vodou.
  • Dajte dieťaťu vypiť pohár vody (bez bubliniek!).
  • Nevyvolávajte vracanie. Nedávajte dieťaťu piť mlieko ani minerálnu vodu.
  • Ak dieťa vracia, držte ho tak, aby malo hlavu nižšie ako žalúdok.

 

Ak pretrvávajú príznaky dráždenia alebo ak si nie ste istí, skontaktujte sa s lekárom (očným lekárom).