1956: Priekopník v ekologickom poľnohospodárstve

Súčasne s prvou priemyselnou výrobou detskej výživy začal Georg Hipp v roku 1956 pestovať ovocie a zeleninu v prirodzených  pôdach a bez použitia chemikálií. Povzbudený myšlienkou švajčiarskeho priekopníka Dr. Hansa Müllera, zakladateľa ekologického poľnohospodárstva, mal jediný cieľ: vyrábať zdravú a chutnú dojčenskú výživu z BIO surovín.

Rodinná farma Ehrensberg blízko Pfaffenhofenu potom prešla na ekologickú produkciu. Syn Claus a jeho dvaja bratia Georg a Paulus prevzali v roku 1967 riadenie spoločnosti a krok za krokom ďalej rozvinuli myšlienku  ekologického poľnohospodárstva.

Ako priekopník ekologického poľnohospodárstva cestoval sám Claus HiPP od farmára k farmárovi, aby sa zapojil do ťažkej úlohy zvyšovania povedomia. Postupne sa mu podarilo presvedčiť farmárov o svojej myšlienke a vybudovať sieť zmluvných BIO fariem.