Skip to main content

Riešenie sťažností

Základná charakteristika jednotlivých spracovaní

Riešenie sťažností na produkty Hipp – Hipp ponúka možnosť prostredníctvom e-mailu podávanie reklamácií a sťažností na produkty Hipp. Hipp nie je maloobchodný predajca tovaru, tzn. sťažovateľ nemá s Hipp žiadny právny vzťah. Cieľom Hipp je dbať o dobrú povesť značky. Preto prijíma sťažnosti na produkty Hipp a spolu s ďalšími členmi skupiny Hipp sa na sťažnosti snažia reagovať. Podanie sťažnosti, najmä kvôli následnému vyrozumeniu a vyriešenie sťažností, so sebou nesie spracovanie nevyhnutných osobných údajov (identifikačné a kontaktné údaje, predmet sťažnosti) sťažovateľa.

Komplexné informácie o spracovaní, vrátane podrobnej informácie o Vašich právach a o podmienkach pre ich uplatnenie, rovnako ako o spôsobe, ktorým možno práva uplatniť, sú dostupné TU.