Skip to main content

Informácie o ponukách a novinkách pre lekárov

Súhlasím, aby Hipp Czech s.r.o. do odvolania zasielala na mnou zadanú adresu elektronickej pošty informácie o novinkách a ponukách týkajúcich sa ich produktov a služieb (obchodné oznámenia).

Prehlasujem, že som užívateľom adresy elektronickej pošty, ktorú som uviedol(a) na tieto účely a prináleží mi udeliť súhlas so zasielaním obchodných oznámení vo vyššie uvedenom zmysle, príp. ak nie som užívateľom adresy elektronickej pošty alebo s ohľadom na svoj pomer k vlastníkovi adresy elektronickej pošty sám/sama nie som oprávnený(á) taký súhlas udeliť, prehlasujem, že som bol(a) užívateľom alebo vlastníkom adresy elektronickej pošty splnomocnený(á) súhlas udeliť a z jeho poverenia ho udelil(a).

Súhlasím, aby Hipp Czech s.r.o. do dovolania za marketingovými účelmi v súvislosti so zasielaním informácií o novinkách a ponukách ich produktov a služieb spracovávala moje identifikačné a kontaktné údaje, konkrétne meno, priezvisko, ďalej kontaktné údaje, konkrétne adresu elektronickej pošty.

Beriem na vedomie, že súhlas (so zasielaním obchodných oznámení, príp. tiež so spracovaním osobných údajov) môžem kedykoľvek odvolať. Odvolanie možno vykonať prostredníctvom odkazu v správe elektronickej pošty alebo kanálmi dostupnými TU.

Podrobné znenie súhlasu so spracovaním osobných údajov a viac informácií o podmienkach spracovania osobných údajov, o Vašich právach (vrátane odvolania súhlasu) a o možnostiach ich uplatnenia nájdete TU.