Skip to main content

HiPP mobilná aplikácia pre deti

V aplikácii HiPP KiDS sa deti a rodičia môžu zapojiť do rôznych vzdelávacích hier a troch vzrušujúcich príbehov so zvieratkami HiPPiS. Aplikácia je nastavená intuitívnym a používateľsky prívetivým spôsobom a ponúka dobrodružné príbehy, ktoré môžu rodičia čítať nahlas, ako aj osem rôznych vzdelávacích hier. Tieto hry predstavujú zábavný a hravý spôsob, ako trénovať kognitívne schopnosti detí. Či už ide o učenie čísel alebo farieb, hádanie zvukov zvierat alebo riešenie hádaniek, hry sú vhodné pre batoľatá a deti s piatimi úrovňami, pričom každá z nich sa zvyšuje v náročnosti. Všetky informácie o aplikácii HiPP KiDS nájdete tu.

Právnym základom pre spracúvanie údajov, ktoré sa tu uvádza, je článok 6 ods. 1 písm. b) nariadenia GDPR (plnenie zmluvy a opatrenia pred uzavretím zmluvy).

Na základe vášho súhlasu používame na zlepšenie našej aplikácie službu Google Analytics (vrátane služby Google Analytics pre Firebase), analytickú službu, ktorú poskytujú spoločnosti Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow St., Dublin 4, D04 E5W5, Írsko) a Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA), spoločne označované ako "Google". Služba Google Analytics používa "cookies", čo sú textové súbory umiestnené vo vašom smartfóne, ktoré pomáhajú webovej stránke analyzovať, ako používatelia používajú aplikáciu.

Informácie o používaní aplikácie, ktoré vygeneruje služba Google Analytics, sa spravidla prenášajú na server spoločnosti Google v Spojených štátoch, kde sa uchovávajú až 14 mesiacov. V aplikácii bola aktivovaná anonymizácia IP, takže IP adresa používateľov Google v členských štátoch Európskej únie alebo v iných zmluvných štátoch Dohody o Európskom hospodárskom priestore je skrátená a anonymizovaná. Len vo výnimočných prípadoch sa celá IP adresa prenesie na server spoločnosti Google v USA a tam sa skráti.

V súčasnosti neexistuje rozhodnutie Európskej komisie o tom, či USA poskytujú primeranú úroveň ochrany údajov vo všeobecnosti. Európska komisia však zverejnila štandardné zmluvné doložky ako prostriedok na zabezpečenie primeranej ochrany pri prenose údajov do krajín mimo EÚ. Pri prenose údajov do USA sa spoločnosť Google spolieha na tieto štandardné zmluvné doložky a ďalšie opatrenia určené na ochranu vašich údajov. Na požiadanie vám môžeme poskytnúť kópiu týchto štandardných zmluvných doložiek. Ďalšie informácie o ochrane údajov v spoločnosti Google nájdete na stránke https://policies.google.com/privacy?hl=cs.

Ďalšie informácie konkrétne o zhromažďovaní údajov v službe Google Analytics pre Firebase nájdete na adrese: https://support.google.com/firebase/answer/6318039?hl=cs.

Spoločnosť Google použije informácie zhromaždené v našom mene na vyhodnotenie vášho používania aplikácie, na zostavenie správ o činnosti a na poskytovanie ďalších súvisiacich služieb. IP adresa odoslaná vaším smartfónom v rámci služby Google Analytics sa nekombinuje s inými údajmi od spoločnosti Google.

Právnym základom na spracovanie vašich údajov v súvislosti so službou Google Analytics je článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR v spojení s vaším súhlasom. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať s účinnosťou do budúcnosti v položke menu "Nastavenia". Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania údajov vykonávaného od momentu udelenia súhlasu až do jeho odvolania.

Ak povolíte zasielanie oznámení do svojho smartfónu prostredníctvom aplikácie HiPP KiDS, na tieto oznámenia používame Firebase Cloud Messaging, tiež od spoločnosti Google. Pomocou služby Firebase Cloud Messaging sa vaša IP adresa a správy odoslané do vášho smartfónu prenášajú aj na servery spoločnosti Google v USA, kde sa dočasne uchovávajú len na účely odoslania správy.

Ako bolo uvedené vyššie, v súčasnosti neexistuje rozhodnutie Európskej komisie o tom, či USA poskytujú primeranú úroveň ochrany údajov vo všeobecnosti. Európska komisia však zverejnila štandardné zmluvné doložky ako prostriedok na zabezpečenie primeranej ochrany pri prenose údajov do krajín mimo EÚ. Pri prenose údajov do USA sa spoločnosť Google spolieha na tieto štandardné zmluvné doložky a ďalšie opatrenia určené na ochranu vašich údajov. Na požiadanie vám môžeme poskytnúť kópiu týchto štandardných zmluvných doložiek. Ďalšie informácie o ochrane údajov v spoločnosti Google nájdete na stránke https://policies.google.com/privacy?hl=cs.

Ďalšie informácie konkrétne o zhromažďovaní údajov pomocou služby Google Firebase nájdete na adrese https://firebase.google.com/support/privacy?hl=cs.

Právnym základom spracovania údajov súvisiacich s oznámeniami do vášho smartfónu je článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR (plnenie zmluvy a predzmluvné opatrenia). Toto spracúvanie údajov môžete kedykoľvek ukončiť deaktiváciou oznámení z našej aplikácie HiPP KiDS v operačnom systéme vášho smartfónu.