Skip to main content

Základná charakteristika jednotlivých spracovaní

Kontaktné údaje dodávateľov služieb alebo tovaru, poprípade ich zástupcov – uchovanie kontaktných údajov kvôli uzatvorení zmluvného vzťahu a údaje nevyhnutné pre realizáciu zmluvných vzťahov s dodávateľom služieb alebo tovaru. Prípadné uchovanie kontaktných údajov zástupcov (zamestnancov, štatutárnych zástupcov alebo iných určených osôb) dodávateľov.

Komplexné informácie o spracovaní, vrátane podrobnej informácie o Vašich právach a o podmienkach pre ich uplatnenie, rovnako ako o spôsobe, ktorým možno práva uplatniť, sú dostupné TU.