Skip to main content

Zamestnanci

Základná charakteristika jednotlivých spracovaní

Osobné údaje o zamestnancoch – spracovanie osobných údajov zamestnancov pre plnenie právnych povinností zamestnávateľa (realizácia pracovného zväzku) a pre uplatnenie a ochranu práv a právnych záujmov zamestnávateľa.

Komplexné informácie o spracovaní, vrátane podrobnej informácie o Vašich právach a o podmienkach pre ich uplatnenie, rovnako ako o spôsobe, ktorým možno práva uplatniť, sú dostupné TU.