Skip to main content

Spotrebiteľské súťaže

Základná charakteristika jednotlivých spracovaní

Spotrebiteľské súťaže (súhlas so spracovaním osobných údajov v súvislosti s účasťou v spotrebiteľskej súťaži) – spoločnosť pravidelne usporadúva spotrebiteľské súťaže. Účasť v spotrebiteľskej súťaži si žiada spracovanie nevyhnutných osobných údajov za účelom vyhodnotenia súťaže a vyhlásenie výsledkov súťaže.

Komplexné informácie o spracovaní, vrátane podrobnej informácie o Vašich právach a o podmienkach pre ich uplatnenie, rovnako ako o spôsobe, ktorým možno práva uplatniť, sú dostupné TU.