Írsko

Írsko leží v Atlantickom oceáne a je súčasťou európskeho kontinentu. Zahŕňa prevažne nížiny, ktoré sa tiahnu od západu na východ a sú pokryté početnými jazerami a veľkými vresoviskami. Veľké hory Írska tvoria prirodzenú ochranu rozsiahlych pastvín a lúk, ktoré tvoria až polovicu územia Írska. Vyvážená ostrovná klíma s chladným letom a miernymi zimami je typická veľkým množstvom zrážok, ktoré môžu dosahovať až 3600 mm za rok a prispievajú tak k celoročnej zeleni ostrova.Nie nadarmo má Írsko prezývku smaragdový ostrov. Na rozsiahlych pastvinách Írska s celoročnou zeleňou našiel svoj domov HiPP dobytok, ktorý má tak možnosť spásť BIO byliny a tráviť vonku, v prirodzenom prostredí, takmer celý rok.