O pôvode

Zemiaky na svoj rast potrebujú miernu klímu, v ideálnom prípade bez dlhých období sucha a dažďa. Obzvlášť dobre rastú na zdravých, dobre prekyprených pôdach bez kameňov. Pôda pre zemiaky by mala byť obrábaná v duchu eko farmárčenia – ideálne je striedať plodiny v intervale 5 rokov. Len tak môžu rastliny prospievať bez chemických hnojív a pesticídov. Keďže políčka striedame, pestujeme zemiaky v rôznych častiach Nemecka, Rakúska, Poľska, Českej republiky, Slovenska a Maďarska.