O pôvode

HiPP BIO hrušky potrebujú na svoj rast podnebie, kde leto nie je príliš horúce, ale ani príliš chladné a zima pri ktorej mrzne. Takú klímu nájdeme v krajinách južnej a strednej Európy, ale tiež v Argentíne. V týchto oblastiach je pre hrušky okrem klímy ideálna tiež pôda – hlboká, dobre prevzdušnená s miernou vlhkosťou. Ako v Európe, tak v Amerike, sa podľa zásad pre BIO poľnohospodárstvo, vyhýbame používaniu chemických postrekov, hnojeniu pôdy a urýchľovaniu zberu. Vyberáme sady ďaleko od miest a inej aglomerácie. Naše hrušky zrejú na slnku, tak dlho ako potrebujú, na získanie dostatočnej sladkosti a nízkej kyslosti, aby nedráždili detské brušká. Zber prebieha od septembra do októbra na severnej pologuli a od februára do marca.