O pôvode

Naše BIO hovädzie pochádza výhradne zo zvierat chovaných v Nemecku, Rakúsku, Poľsku a v Írsku.  V týchto krajinách majú naše zvieratá ideálne podmienky na celoročnú voľnú pastvu. Pastviny majú naše zvieratá rozmanité. Niektoré sú celoročne zelené, iné sú na menej úrodných pôdach a ďalšie zase v horských oblastiach. V HiPPe podporujeme myšlienku zachovania biodiverzity; pre dobytok prirodzené prostredie chovu podporuje prirodzené a slobodné správanie zvierat. Naše HiPP kravy sa samy rozhodujú, ako dlho sa budú pásť a kedy budú oddychovať. Majú veľmi pestrý jedálniček zložený z mnohých druhov tráv a bylín. Pobyt na čerstvom vzduchu je pre zdravie dobytka zásadný. Kravy dokrmujeme senom a silážou len v nutných prípadoch – počas výnimočne tuhých zím, kedy ich tiež ustajníme a nenechávame ich mrznúť na pastvine.