Mliečny lexikón

Hydrolyzovaná (štiepená) bielkovina

V súčasnosti trpia alergiami približne 4 % detí. Alergie môžu vyústiť do vyrážok (atopická dermatitída) a alergických reakcií (opuchy okolo pier, senná nádcha a neskôr v živote astma).

Dieťa sa považuje za ohrozené alergiou, ak jeho najbližší príbuzný (matka, otec alebo súrodenec) trpí alergiou, pretože predispozícia na vznik alergie je dedičná.

Rizikové deti by preto mali byť v ideálnom prípade výlučne dojčené štyri až šesť mesiacov. Materské mlieko má prirodzene nízky obsah alergénov a obsahuje cenné ochranné látky, ktoré posilňujú imunitný systém dieťaťa. Dojčenie je preto najlepšou ochranou pred alergiami. V prípadoch, keď deti nie sú alebo nemôžu byť dojčené, odborníci odporúčajú používať mlieko so štiepenou (hydrolyzovanou) bielkovinou, ktoré je šetrné k citlivému imunitnému systému.*

Mliečne bielkoviny spolu s ďalšími ovplyvňujúcimi faktormi zohrávajú významnú úlohu pri vzniku alergií. Pri výrobe mlieka s hydrolyzovanou bielkovinou sa používa špeciálny proces, ktorý rozkladá (hydrolyzuje) mliečne bielkoviny na malé častice, ktoré sú lepšie tolerované imunitným systémom dieťaťa.

Okrem mliečnych bielkovín zohráva pri vzniku alergií kľúčovú úlohu aj črevná flóra dieťaťa. Štúdie preukázali, že zloženie črevnej flóry alergických detí sa výrazne líši od zloženia nealergických detí. ** Črevná flóra alergických detí zvyčajne obsahuje viac nežiaducich baktérií, zatiaľ čo počet prospešných baktérií mliečneho kvasenia je nižší ako u nealergických detí. *** Zdravá a vyvážená črevná flóra preto zohráva dôležitú úlohu v prevencii alergií.

* Prof. Dr. Berthold Koletzko in Stiftung Warentest, 09/2022

** Di Constanzo et al. Int J Mol Sci 2020, 21(15): 5275

*** Björkstén et al. Clin Exp Allergy. 1999, 29(3):342-6 

Späť na zoznam pojmov