Je účinnosť hypoalergénnych mliek preukázaná?

V jednej štúdii (Nentwich 2009) sa porovnávalo riziko vzniku alergií u dojčených detí s rizikom vzniku alergií u detí, ktoré dostávali hydrolyzovanou bielkovinu, ktorý sa používa aj v Počiatočných mliečnych dojčenských výživách HiPP HA.

Výsledok: „U detí, ktoré boli na začiatku kŕmené materským mliekom a/alebo prevažne dojčenskou mliečnou výživou HiPP HA, je počas prvých dvoch rokov porovnateľné riziko vzniku atopickej dermatitídy.“ (Nentwich – prospektívna pozorovacia štúdia – klinická pediatria, 2009)

Počas prvých dvoch rokov sa nezaznamenali žiadne rozdiely vo vzniku alergických kožných reakcií (atopická dermatitída). Aj výskyt alergií na bielkovinu kravského mlieka bol počas prvých šiestich mesiacov v obidvoch skupinách porovnateľný. Dojčené bábätká a bábätka kŕmené mliečnou výživou HiPP HA sa vyvíjali na svoj vek primerane dobre.

Štúdia preto dospela k záveru, že hydrolyzovaná bielkovina použitá v  Počiatočnej dojčenskej výžive HiPP HA chráni dojčatá pred rizikom vývoja alergie rovnako dobre ako materské mlieko.