O pôvode

Hrášok dáva prednosť piesočno-hlinitej pôde s vysokou retenčnou schopnosťou vody a miernej klíme s teplotami medzi 15 a 20°C. A to je dôvod, prečo ho HiPP farmári pestujú v Nemecku, Holandsku, RakúskuMaďarsku. Ideálny čas zberu závisí od pevnosti hrášku – tá sa veľmi často kontroluje. Akonáhle dosiahne požadovanú pevnosť, zberá sa počas niekoľkých nasledujúcich hodín. Čerstvý hrášok má veľmi obmedzenú možnosť skladovania, preto je ihneď po zbere prevážaný na spracovanie, ktoré je vzdialené maximálne 30 km. Len tak môže HiPP garantovať najvyššiu kvalitu a čerstvosť.