Mliečny lexikón

Laktóza

Laktóza je latinský názov pre mliečny cukor. Je obsiahnutá v mlieku všetkých cicavcov a je to hlavný sacharid v materskom mlieku. V porovnaní s kravským mliekom (4,7 g/100 ml) je v materskom mlieku laktózy viac (7 g/100 ml).  Laktóza je dôležitým zdrojom energie dojčiat. Nie všetka laktóza je absorbovaná (fyziologická = prirodzená malabsorpcie), laktóza je aj prebiotikum: v čreve je fermetována a zároveň podporuje rast prospešných črevných baktérií. 

Späť na zoznam pojmov