Gruzínsko

Gruzínsko leží na východnom brehu Čierneho mora, na hranici medzi Európou a Áziou. Väčšina krajiny je hornatá. Veľký Kaukaz tvorí severnú hranicu a Malý Kaukaz tvorí hranicu južnú. Medzi nimi povodie Kura-Aras s mnohými riekami. Podnebie pri Čiernom mori a v blízkych pobrežných oblastiach je subtropické. Vo východnej časti krajiny je klíma kontinentálna s nízkymi zrážkami, ale so silnými teplotnými výkyvmi. Najdôležitejšia poľnohospodárska pôda sa nachádza v povodí Kura-Aras. Pestuje sa tu zelenina, ale aj ovocie, ako napríklad HiPP BIO jablká.