O vajciach

Naše sliepky a kurčatá sa môžu voľne túlať, kde sa im chce, v rámci veľkých voľných výbehov. Aj keď poklesnú teploty, nemusia zvieratá zostávať zavreté v kurníku, ale majú neobmedzený vstup na chránený vonkajší výbeh. Aby boli sliepočky pokojné, majú veľmi priestranné kurníky s trvalým prístupom k čerstvej vode a krmivu. 

Na farmách sa chová prevažne plemeno Sandy, ktoré umožňuje ako chov sliepok na vajíčka, tak chov kurčiat na mäso. To používame do BIO detských príkrmov.