O pôvode

Ryby do našich príkrmov lovíme výhradne na otvorenom mori, ďaleko od pobrežia. Rybolov prebieha v Severovýchodnom Atlantiku a v Severovýchodnom Pacifiku. Ryby tu žijú vo svojom prirodzenom prostredí. Filozofiou HiPPu je brať z prírody len toľko, koľko je príroda schopná vrátiť, a tak je náš rybolov tzv. kontrolovaný. Kontrolovaný rybolov je v súlade s pokynmi vydanými Radou pre správu námornej dopravy (Marine Stewardship Council, MSC). Inými slovami HiPP podporuje druh rybolovu, ktorý prispieva k zachovaniu ekologickej rovnováhy v oceáne.