Kostarika

Kostarika pokrýva veľké oblasti strednej Ameriky. Susedí s Pacifikom a Karibským morom. Krajina sa vyznačuje nížinami na pobreží a horami v centrálnej časti. Klíma na Kostarike je prevažne tropická s drobnými teplotnými výkyvmi v priebehu roka, ale aj oblasťami so striedaním období sucha a dažďov. Jedinou výnimkou je nížinatá oblasť karibského pobrežia: tu prší celoročne. Táto oblasť je typická stále zelenými tropickými dažďovými pralesmi. Nájdeme tu bohatú faunu aj flóru a tiež územie, kde HiPP pestuje BIO banány.