Mliečny lexikón

Príprava

Pre hygienickú a bezpečnú prípravu dojčenského mlieka je potrebné mať na pamäti niektoré dôležité body.

Na prípravu dojčenského mlieka používajte vždy len čerstvú a prevarenú pitnú vodu vhodnú aj pre dojčatá, alebo priamo balenú dojčenskú vodu vhodnú na prípravu dojčenskej výživy. Nikdy nepoužívajte vodu, ktorá tečie potrubím z olova alebo pochádza zo súkromnej studni. Pokiaľ si nie ste istý kvalitou vody, môžete sa obrátiť na príslušné úrady a nechať jej kvalitu skontrolovať.

Správna teplota vody je pri príprave dojčenskej výživy tiež dôležitá. Aby ste si boli istí tým, že voda z kohútika je nezávadná, mala by byť prevarená a následne schladená na približne 40 – 50°C.  Schladenie vody je dôležité preto, aby nedošlo k opareniu či k strate živín. Pre dojčatá je ideálna teplota na podávanie približne 37°C. Teplotu môžete presne skontrolovať teplomerom či pocitovo – kvapnutím malého množstva výživy na vnútornú stranu zápästia.

Dojčenské mlieko je živnou pôdou pre baktérie. Tieto patogény sa môžu množiť rýchlejšie, pokiaľ nastane časové oneskorenie medzi prípravou mlieka a jeho podaním. Preto musí byť dojčenské mlieko pripravované vždy čerstvé a ihneď po jeho príprave podané dieťaťu. Prípadné zvyšky výživy nikdy neskladujte, ale vylejte!

Späť na zoznam pojmov