Mliečny lexikón

Odstavenie

O odstavení hovoríme vtedy, ak začne pevná strava nahrádzať dojčenie. Rozlišujeme primárne a sekundárne odstavenie. V prípade primárneho odstavenia mamička dojčiť po narodení bábätka ani nezačne. Mamičku k tomu môžu viesť závažné zdravotné dôvody (napr. užíva lieky, nie je zdravotne spôsobilá), alebo má jednoducho materského mlieka nedostatok. Primárne odstavenie býva skôr výnimočné. Dojčenie je tým najlepším spôsobom výživy dieťaťa. Sekundárne odstavenie je omnoho častejšie. V tomto prípade je bábätko po narodení dojčené a postupne je zavádzaná pevná strava (príkrmy). Najvhodnejší čas odstavenia je u každého dieťaťa odlišný, preto by o ňom mala rozhodnúť predovšetkým sama mamička, alebo po porade s pediatrom. WHO odporúča výlučné dojčenie detí tak dlho, ako to je možné, najmenej však po dobu šiestich mesiacov.

Späť na zoznam pojmov