Mliečny lexikón

Ad libitum čiže “podľa ľubovôle”

 

Termín „ad libitum“, skrátene „ad lib.“, znamená „podľa ľubovôle“. Pokiaľ sa tento termín používa v spojení s kŕmením, znamená to, že dieťa môže piť tak často a také množstvo, ako len chce. To sa týka ako materského mlieka, tak aj kŕmenia z fľaše.

Späť na zoznam pojmov