Rozhovor s odborníkom – často kladené otázky z dermatologickej praxe

Odpovedá MUDr. Christina Schnopp

Dermatologická a alergiologická klinika, TU Mníchov

Ako často mám kúpať svoje dieťa? Stačí dieťa kúpať v čistej vode alebo mám používať nejaký prípravok do kúpeľa?

Návyky týkajúce sa umývania a kúpania detí sa v rôznych krajinách veľmi líšia. Napríklad vo Francúzsku sa bábätká kúpu každý deň, zatiaľ čo v Nemecku sa len narýchlo umývajú.

Nedávno sa u novorodencov vo veku od 7 dní do 4 týždňov vedecky skúmali účinky kúpania dvakrát do týždňa v čistej vode, v porovnaní s umývaním čistou vodou a rukavicou na umývanie⁶. Výsledky preukázali len malé rozdiely, aj keď hodnoty funkcie kožnej bariéry boli mierne lepšie u detí, ktoré sa kúpali.

Preto sa môže odporúčať kúpanie dvakrát týždenne.

Pri kúpaní je dôležité dávať pozor na správnu teplotu vody a izbovú teplotu. Voda má mať teplotu medzi 36 a 38 °C (telesná teplota) a v kúpeľni má byť príjemných 23 – 25 °C. Počas prvých mesiacov nemajú byť bábätká vo vode dlhšie ako 5 – 7 minút. U novorodencov je potrebné brať do úvahy aj hojenie pupčeka. Ak si nie ste istí, poraďte sa s pôrodnou asistentkou.

Aby sa minimalizovalo podráždenie kože, je vhodné používať jemný čistiaci prípravok do kúpeľa. Majte na pamäti, že kožnú bariéru môže minimálne prechodne ovplyvniť aj čistá voda. Ideálne umývacie a kúpacie prípravky pre deti by mali pokožku umývať jemne, mali by byť pH neutrálne alebo mierne kyslé, aby sa zachoval kyslý plášť pokožky, a nemali by dráždiť v prípade kontaktu s očami⁷.

V štúdii trvajúcej 8 týždňov sa preukázalo, že používanie vhodného produktu do kúpeľa nemalo žiadny negatívny vplyv na funkciu kože; niektoré hodnoty boli v skutočnosti lepšie ako v skupine detí, ktoré sa umývali iba čistou vodou⁸.

Preto sa odporúča používať vhodný prípravok do kúpeľa.

 

6) Garcia Bartels N, Mleczko A, Schink T et al. Influence of bathing or washing on skin barrier function in newborns during the first four weeks of life. Skin Pharmacol Physiol 2009; 22: 248-57.

7) Blume-Peytavi U, Cork MJ, Faergemann J et al. Bathing and cleansing in newborns from day 1 to first year of life: recommendations from a European round table meeting. J Eur Acad Dermatol Venereol 2009; 23: 751-9.

8) Garcia Bartels N, Scheufele R, Prosch F et al. Effect of standardized skin care regimens on neonatal skin barrier function in different body areas. Pediatr Dermatol 2010; 27: 1-8.