BIO farmárčenie je pre našu klímu to najlepšie.

HiPP je viac ako BIO.
Naše príkrmy v skle sú klimaticky pozitívne.

#viacakobio

Klimaticky pozitívne & udržateľnosť
HiPP BIO kvalita

Pretože chceme, aby naše deti a vnúčatá zdedili svet, v ktorom stojí za to žiť.

TV spot

Väčšia ochrana klímy

... v roku 2022 robíme ďalší veľký krok vpred! Prírode vraciame viac, než si z nej berieme. Odstraňujeme totiž viac skleníkových plynov, než do prírody vypúšťame. Z polí až do skladov obchodníkov.

Klimaticky neutrálne je dobré.

Klimaticky pozitívne je lepšie!

Naše príkrmy v skle sú klimaticky pozitívne.

Z polí až do skladov obchodníkov.

HiPP misia 2025

Klimaticky pozitívna budúcnosť

Čo robíme pre našu klímu

Ochrana klímy prostredníctvom ochrany pôdy

Ochrana živočíšnych druhov vedie k ochrane klímy.

Výroba HiPP príkrmov v skle je od roku 2011* klimaticky neutrálna. Od roku 2022 dokonca klimaticky pozitívna.

Byť klimaticky pozitívny znamená, že v HiPP kompenzujeme viac skleníkových plynov, než vyprodukujeme. Emisie CO2 redukujeme a zároveň sa snažíme pomôcť prírode CO2 prirodzene zadržiavať. Činíme tak predovšetkým podporou biologickej rozmanitosti a organickým hospodárením, kde hlavnú rolu zohráva zdravá pôda.

*Z výrobného závodu HiPP, ktorý je od roku 2011 CO2 neutrálny. Využíva obnoviteľné zdroje energie a podporuje projekty, ktoré chránia klímu planéty.

Trvalo udržateľné obaly:

Naše ciele do roku 2025.

Trvalo udržateľné obaly:

Buď HiPP! Trieď s nami.

Trvalo udržateľné obaly:

Toto sme už dokázali!

Udržateľné obaly

... používaním menšieho množstva obalového materiálu, ktorý je zároveň maximálne recyklovateľný, šetríme suroviny a podporujeme cirkulárnu ekonomiku.

Spolu môžeme spraviť ešte viac

Každý z nás môže pomôcť planéte:

Vedeli ste, že...?

HiPP v spolupráci s Netzwerk Blühende Landschaft – združením na ochranu včiel – vysadil niekoľko hektárov kvitnúcich lúk, aby vytvoril prirodzené prostredie pre ohrozený hmyz.

Zistiť viac

HiPP štandardy kvality prevyšujú požiadavky kladené EÚ na BIO produkty.

+ viac ako 60 rokov skúseností s organickým farmárčením

+ dobré životné podmienky pre zvieratá

+ výskum a ochrana druhov na zachovanie biologickej rozmanitosti

+ prísnejšie limity ako vyžaduje nariadenie EÚ pre BIO kvalitu

+ viac ako 260 kontrol každého sklíčka

+ klimaticky pozitívna výroba príkrmov v skle


= HiPP pečať BIO kvality

„Prísnejšie ako EÚ: HiPP BIO pečať garantuje najvyššiu možnú kvalitu.

Za to ručím svojim menom.“

Preskúmajte HiPP Vyhľadávač ingrediencií

Odkiaľ pochádzajú ingrediencie do HiPP príkrmov?

Už niekoľko rokov sa venujeme výskumu, ako v rámci nášho podnikania zlepšiť udržateľnosť a biologickú rozmanitosť. Všetky naše suroviny spĺňajú prísne požiadavky najvyššej BIO kvality, bez ohľadu na to, z ktorej časti sveta pochádzajú. Ponorte sa do sveta našich BIO ingrediencií, zistite, prečo sú v jedáničku dieťaťa dôležité, čo je na danej ingrediencii zaujímavé, alebo kde a ako ju pestujeme.

Preskúmať ingrediencie

Kvalitný život pre zvieratá:

Voľné pastviny pre dobytok

Kvalitný život pre zvieratá:

Morkám nezastrihávame zobáky

Kvalitný život pre zvieratá:

HiPP zachraňuje kohúty

Kvalitný život pre zvieratá:

HiPP BIO mlieko výhradne od šťastných kráv

Kvalitný život pre zvieratá:

Ryby z trvalo udržateľného rybolovu

Kvalitné životné podmienky pre zvieratá

...pretože naše teliatka zostávajú s mamičkou až 8 mesiacov a malé kohútiky nechávame vyrásť.

U nás na BIO farmách  sú zvieratá šťastné. Snažíme sa zaistiť prirodzené podmienky pre každý druh. Zvieratá dostávajú prevažne čerstvé krmivo – krmovinu. Kvalitu krmiva ošetruje tiež zákon o BIO poľnohospodárstve: Krmivo musí pochádzať z BIO fariem a nesmie obsahovať žiadne antibiotiká, látky zvyšujúce výkon ani geneticky modifikované suroviny. Ďalej našim zvieratám umožňujeme prirodzený pohyb na rozľahlých pastvinách, nadštandardne veľké stajne a dostatok denného svetla. Pohoda zvierat je pre nás na  prvom mieste.

HiPP má vyššie štandardy než požaduje existujúci zákon, a to isté vyžaduje od svojich farmárov. Dodržiavanie stanovených pravidiel kontrolujú naši špeciálne preškolení zamestnanci. Naše zvieratá chováme prirodzeným, druhovo vhodným spôsobom, pretože blaho zvierat je pre nás veľmi dôležité.

 

Viac biodiverzity a skúseností:

Viac ako 60 rokov skúseností s organickým farmárčením

Viac biodiverzity a skúseností:

Obilninám venujeme maximálnu starostlivosť

Viac biodiverzity a skúseností:

Kostarický projekt – „férové“ banány

Viac biodiverzity a skúseností:

Lúčne sady

Viac biodiverzity a skúseností

…pretože biodiverzita alebo biologická rozmanitosť je pre BIO farmárčenie zásadná.

Viete, že zdravé potraviny môžu vzísť len zo zdravej pôdy?

Aby sa pole mohlo stáť HiPP BIO poľom, musia naši odborníci laboratórne skontrolovať kvalitu pôdy. Laboranti odoberú niekoľko vzoriek a pokiaľ pôda splní všetky naše prísne požiadavky na kvalitu môžeme začať s výsadbou. Pole musí byť čiastočne otvorené, aby vietor mohol odviať nechcených škodcov. Živočíchy, ktoré sú pre naše pole naopak prospešné, prilákame na naše pole výsadbou bylín, ktoré majú dané živočíchy radi. Týmito zdanlivo jednoduchými krokmi udržiavame naše pole v prirodzenej rovnováhe a nemusíme používať žiadnu chémiu.

HiPP Babyclub

Praktické informácie a tipy o výžive priamo do vášho emailu.

Registrujte sa